top of page

Aandoeningen

Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschijnselen die optreden door beschadigingen aan de hersenen. Die beschadigingen worden veroorzaakt door verschillende (hersen)ziektes. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes die dementie veroorzaken en de bekendste is de ziekte van Alzheimer. Bij dementie raakt de verwerking van informatie in de hersenen verstoord en gaan de geestelijke vermogens achteruit. Kenmerkend is dat de hersenbeschadigingen verergeren en mensen steeds verder achteruitgaan. Kijk hier voor meer informatie.

Symptomen dementie Mensen met dementie hebben last van één of meerdere van deze symptomen:

 • Geheugenstoornissen

 • Taalproblemen in woord of schrift (afasie)

 • Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen (apraxie)

 • Problemen met het herkennen van voorwerpen (agnosie)

 • Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten

 • Aandachts- of concentratieproblemen

 • Minder snel informatie begrijpen of kunnen verwerken

 • Stoornissen in het denken in beelden of het tekenen van voorwerpen


Er is pas sprake van dementie als deze symptomen erger worden en niet door een ander ziektebeeld te verklaren zijn. In een latere fase kunnen verschijnselen optreden als:

 • Desoriëntatie in tijd, plaats of persoon

 • Stemmings- of gedragsveranderingen

 • Lusteloosheid of juist hyperactiviteit, rusteloos gedrag en agitatie

 • Wanen en hallucinaties

 • Lichamelijke problemen als ontstekingen, incontinentie en pijn


Wat biedt Expertisecentrum RevaVitaal mensen met dementie? Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid om mensen met dementie te behandelen en te begeleiden en maken voor u graag een behandelplan op maat. Ook ondersteunen ze mantelzorgers bij vragen rond de zorg voor hun naaste. We kunnen andere hulpverleners inschakelen en we werken intensief samen met casemanagers of zorgtrajectbegeleiders. Zo bieden we excellente zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

bottom of page