top of page

Aandoeningen

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct of etalagebenen. Deze aandoeningen kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven.

Mogelijke aandoeningen aan hart en vaten

  • Hartinfarct (status na dottering/stentplaatsing, bypassoperatie, hartklepoperatie).

  • Claudicatio intermittens (etalagebenen).Fysiotherapie bij hartrevalidatie Heeft u hartklachten, zoals pijn op de borst, een hartafwijking of aorta-problematiek? Dan kan hartrevalidatie een oplossing zijn. Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die een hartaandoening hebben of daaraan geopereerd zijn. Hartrevalidatie eerste lijn is een revalidatieprogramma dat direct start nadat u uit het ziekenhuis komt, na verwijzing van de cardioloog. Het kan ook een vervolg zijn op de revalidatie die u volgde in het ziekenhuis. Bij hartrevalidatie werkt u onder begeleiding van een fysiotherapeut aan uw herstel.


Etalagebenen behandelen Etalagebenen (claudicatio intermittens) ontstaan door perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening slibben de slagaders in de benen dicht, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Daardoor ontstaat krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, bovenbenen of bilspieren. Na rust verdwijnt de pijn. Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte en verloopt geleidelijk. Slagaderverkalking wordt ook wel een systeemziekte genoemd: alle slagaders in het lichaam kunnen worden getroffen. Gespecialiseerde fysiotherapie en looptraining kunnen helpen om klachten van etalagebenen te verminderen. Fysiotherapie Van Hoof beschikt over verschillende specialisten op dit gebied en is aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet.

bottom of page