top of page

Aandoeningen

Mentale klachten

Klachten mentaal en psychologisch
Mentale- en psychologische klachten komen veel voor en kunnen verschillende oorzaken hebben.

Klachten uiten zich op verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Stress & overbelasting.

  • Angstklachten.

  • Depressie.

  • Burn-out.

  • Chronische vermoeidheid.

  • Chronische pijn

  • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)


Stress en overbelasting Stress kan vele oorzaken hebben en is in lichte mate ook noodzakelijk om een prestatie te kunnen leveren (zoals een topsporter die een sprint moet trekken), echter als de stress een langere duur heeft raken we overbelast. Het kan dan wenselijk zijn om te gaan herkennen wat maakt dat de stress te hoog oploopt en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden door stress signalen tijdig te leren (h)erkennen, deze serieus te nemen er daarop effectief te reageren. De psycholoog bij van Hoof kan hierin inzicht verschaffen, zodat er gewerkt kan worden aan een duurzaam herstel. Angstklachten Het ontwikkelen van angst kan ons zodanig beperken dat we niet meer echt kunnen genieten van het leven en ons machteloos kunnen voelen. Dit maakt dat de zogeheten ‘kwaliteit van leven’ negatief wordt beïnvloed en het ontspannen, ongedwongen in het leven kunnen staan niet meer zo makkelijk is. De psycholoog bij van Hoof kan u helpen inzicht te krijgen in factoren die uw angst in stand houden en wat ervoor nodig is om met de angst om te leren gaan en uw horizon weer te gaan verbreden. Tevens wordt er gekeken naar hoe u uw aandacht kan leren verleggen naar wat er (nog) wel kan in plaats van het gevecht met de angst aan te blijven moeten gaan. Depressie Verschillende (heftige) gebeurtenissen in het leven en/of daarbij komende fysieke beperkingen kunnen u somber maken en het leven laten ervaren als iets uitzichtsloos waar u zelf niet uit komt. De spreekwoordelijke vier muren kunnen flink op u af komen als uw wereld steeds kleiner is geworden ten gevolge van somberheid en/of depressieve gevoelens. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan van inactiviteit (al dan niet ten gevolge van een fysieke klacht, zoals een whiplash of fibromyalgie) en het gemis van ervaren (sociale) steun. Samen met de psycholoog kunt u gaan onderzoeken wat er nodig is om uit deze vicieuze cirkel te komen door uw dagelijkse leven en leefstijl onder de loep te nemen en te gaan ontdekken hoe u weer meer energiegevende (sociale) activiteiten in uw dagen kunt gaan inbouwen. Daarnaast kan er op de langere termijn eventueel weer ruimte komen om naar de toekomst te kijken, waarbij uw ambities, wensen en weer meer centraal kunnen komen te staan en er ruimte komt te onderzoeken hoe deze te realiseren. Burn-out Wanneer we lange tijd onder hoge (werk)druk staan kan dit er voor zorgen dat we langzaam (onbewust) roofbouw op onszelf plegen. We laten steeds meer ontspannende (sociale) activiteiten varen ten behoeve van de taken die gedaan moeten worden en laden steeds moeilijker weer op, waardoor we in een vicieuze cirkel terecht kunnen komen. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat we burned-out raken en waar we eerst ‘alles’ konden dan ineens niets meer voor elkaar krijgen en zelfs in een depressie (-> link naar stukje over depressie) kunnen geraken. De psycholoog bij van Hoof kan u ondersteunen in het weer gedoseerd opbouwen van uw activiteiten en (indien nodig) met u onderliggende vraagstukken onderzoeken betreffende het herinrichten van uw dagelijks leven en het in contact komen met uw wensen en behoeften omtrent onder andere uw (werk)toekomst. Chronische vermoeidheid Als we lange tijd aan de hoge eisen van onszelf en onze omgeving moeten voldoen kan dit er (eventueel in combinatie met langdurig fysieke klachten) op de lange termijn voor zorgen dat we steeds minder goed slapen, ‘s nachts wakker liggen en piekeren. Dit in combinatie met (emotionele) gebeurtenissen die veel energie vragen, kan maken dat we in een vicieuze cirkel terecht komen waarin we vrijwel niet meer opladen en de vermoeidheid chronisch kan worden. Samen met de psycholoog bij van Hoof kunt u onderzoeken wat de onderliggende factoren zijn die de chronische vermoeidheid in stand houden en hoe u deze beperkende situatie langzaam kan gaan doorbreken. Chronische pijn Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na rust of behandeling gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan drie maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden bij chronische pijn. De basis van de behandeling is gericht op het inzichtelijk maken van uw gehele situatie.

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK) Wanneer u voor korte dan wel langere duur (vage) fysieke klachten ervaart en reeds diverse artsen en specialisten hebt geconsulteerd, echter zij niets of nauwelijks iets kunnen vinden/aantonen, kan dit behoorlijk frustrerend zijn. Niet iedereen kan aan u zien dat er iets is en dit kan het aangeven van grenzen, wensen en behoeften moeilijker maken. Het liefst wilt u van uw klachten af, echter kunt u eveneens moeilijk hiervan loskomen waardoor u leven soms gevoelsmatig stil lijkt te staan. Deze situatie kunt u samen met de psycholoog van van Hoof onderzoeken om na te gaan hoe u deze impasse kunt doorbreken en weer met plezier in het leven kunt gaan staan.

bottom of page