top of page

Aandoeningen

Seksualiteit bij een oncologische diagnose

Kanker kan ingrijpende gevolgen hebben op verschillende domeinen van het leven, ook op het vlak van seksualiteit en intimiteit. Na het stellen van de diagnose kanker denkt men aanvankelijk eerst aan overleven, pas later komen vragen over de kwaliteit van leven waaronder seksualiteit.

Het belang dat mensen, gedurende en na de behandeling, hechten aan seksualiteit en intimiteit kan verschillen van persoon tot persoon. Bij de één draagt het bij aan troost of houvast in moeilijke tijden. Voor een ander zijn de gevolgen voor het seksuele leven zeer ingrijpend en willen of kunnen ze seksualiteit niet meer als onderdeel van hun leven zien.

Maar ook wanneer iemand kanker heeft, blijft seksualiteit bestaan. Ze wordt even wat minder belangrijk, maar op de een of andere manier zal seksualiteit zich toch weer aandienen.

Het is belangrijk dat seksualiteit snel, liefst kort na de diagnose ter sprake wordt gebracht en bespreekbaar wordt gemaakt.

Definitie seksualiteit volgens WHO (World Health Organization) 2010

“Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.”

bottom of page