top of page

Aandoeningen

Spasticiteit

Spasticiteit vormt wereldwijd namelijk een enorm probleem en is één van de grootste oorzaken van houdings- en bewegingsgerelateerde aandoeningen binnen de revalidatie. Een fors aantal van de patiënten met een CVA, multipele sclerose of cerebrale parese ervaart problemen als gevolg van spasticiteit.

Spasticiteit gaat gepaard met een verhoogde spiertonus en als gevolg daarvan een verminderde ROM. Een omvangrijk probleem met dito behandeling. Shockwave therapie neemt hier een steeds belangrijker wordende plek in.


Shockwave therapie (ESWT) als behandeling van spasticiteit laat verbluffende resultaten zien. Het vermindert pijn, functionele beperkingen, cosmetische- en eventueel aanwezige verzorgingsproblemen.

bottom of page