top of page

Aandoeningen

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel ontstaat door een ongeval of geweld van buitenaf.

Verschillende oorzaken van traumatisch hersenletsel zijn:

 • Aangereden zijn

 • Op het hoofd geslagen of geschopt zijn

 • Een voorwerp op het hoofd hebben gekregen

 • Met het hoofd op de grond zijn gevallen van bijvoorbeeld fiets, paard, steiger of trap

 • Vlakbij een explosie of ontploffing zijn geweest

 • Zinloos geweld


Vormen van traumatisch hersenletsel Er zijn verschillende vormen van traumatisch hersenletsel.

Bij deze vormen kunnen de hersenen beschadigd zijn. Afhankelijk van de ernst en de plaats van de kneuzing verschillen de gevolgen per persoon. Sommige mensen herstellen bijna volledig, terwijl anderen blijvende schade overhouden. Mogelijke restverschijnselen zijn:

 • Fysieke problemen

 • Emotionele problemen

 • Persoonlijkheidsveranderingen

 • Motorische stoornissen

 • Psycho-sociale problemen

 • Cognitie


Multidisciplinaire begeleiding

Binnen Expertisecentrum RevaVitaal werken verschillende specialisten en zorgverleners met kennis van traumatisch hersenletsel nauw samen. Naast fysiotherapeuten kunnen we ook een revalidatiearts, neuroloog, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en diëtist bij uw behandeling betrekken. Zo bepalen we samen, vanuit verschillende invalshoeken, hoe we u kunnen helpen om zoveel mogelijk te herstellen.

bottom of page