top of page

Aandoeningen

Zindelijkheidsproblematiek

Poep- en plasproblemen bij kinderen

Hoewel problemen met zindelijkheid, zoals broekpoepen en bed- of broekplassen, vaak voorkomen bij kinderen, wordt het bespreken ervan toch vaak als een taboe ervaren. De kinderen kunnen er lang niet altijd zelf wat aan doen omdat de problemen het gevolg kunnen zijn van een lichamelijke oorzaak, zoals bv. verstopping van de darmen. Deze problemen hebben een enorme invloed op het dagelijks leven en kunnen zelfs schoolverzuim, problemen in het gezin, sociaal isolement en depressiviteit tot gevolg hebben. Aangetoond is dat klachten zelfs tot op volwassen leeftijd problemen kunnen geven.

Veel voorkomende klachten bij kinderen: ⦁ broekplassen (van druppelverlies tot verlies van volledige plas) ⦁ heel vaak plassen ⦁ urineweginfecties ( mogelijk door een verkeerde manier van plassen) ⦁ bedplassen ⦁ broekpoepen ⦁ verstopping in de darmen (obstipatie) ⦁ buikpijn zonder aantoonbare oorzaak ⦁ angst om te ontlasten of te plassen


Kinderbekkenfysiotherapie Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen.


Bekkenbodemspieren De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.


Behandeling Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Er wordt samen met ouder en kind een behandelplan gemaakt.

De therapie bij kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit: ⦁ Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht ⦁ Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem. ⦁ Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding ⦁ Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten ⦁ Oefentherapie gericht op: - algemeen lichaamsgevoel en beweging - bewust leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren - verbeteren van plas- en ontlastingstechniek - adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit - ontspannen ademhaling - ontspanning algemeen

De oefeningen moeten met grote regelmaat herhaald worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook thuis moet geoefend worden. De therapie vraagt dus veel motivatie, inzet en doorzettingsvermogen van kind en ouder. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is de kans op verbetering/herstel.


Vergoeding Kinder(bekken)fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed en gaat niet af van het eigen risico.


(Let op: Tijdelijk niet mogelijk)bottom of page