top of page

Behandelingen

ASITT

Overprikkelingsklachten en Sensorische Integratie bij volwassenen, ASITT
Er is veel informatie te vinden over sensorische integratie bij kinderen, maar veel minder over verstoorde sensorische integratie bij volwassenen. Dat is opvallend, want er zijn best wat volwassenen die een verstoorde prikkelverwerking hebben.

Wat is sensorische integratie?

Sensorische integratie is de soepele samenwerking (integratie) in je lichaam tussen waarnemen (sensoriek) en bewegen (motoriek). Sensorische integratie is het hele proces van informatie opnemen uit de buitenwereld, selecteren, verschillende stukjes informatie aan elkaar koppelen en daarna op de juiste manier reageren.


ASITT is een intake en behandelprotocol voor volwassenen met een stoornis rond prikkelverwerking. Het gaat hier bijvoorbeeld over indicaties als Whiplash, niet aangeboren hersenletsels, hoofdtrauma's en overige diagnosegroepen als COVID, Autismespectrumstoornis, MS, etc.


Vaak treden er klachten zoals onhandigheid, concentratie- en geheugenstoornissen, duizeligheid of overgevoeligheid voor licht, aanraking en/of geluid op. Er wordt samen met het behandelteam gekeken welke disciplines het best betrokken worden (revalidatiearts, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker,...), zodat de ergotherapeutische visie met betrekking tot ASITT ook hier expertise kan toevoegen.


Het protocol telt twee belangrijke principes. Als eerste het bewust laten binnenkomen van de propriocepsis (positiezin) en als tweede het dempen van vestibulaire, visuele, tactiele en auditieve over registratie. Om te komen tot gewenning heb je namelijk eerst een genormaliseerde proprioceptieve prikkelverwerking nodig.


Binnen ASITT zijn er verschillende fases. Er wordt eerst gestart met een screeningsfase. Hier wordt gekeken naar de diagnosegroepen en welk klachtenbeloop hier aan vasthangt. Wanneer iemand in aanmerking komt om het protocol te volgen, wordt er gestart met fase 1, compensatie en aanleren van dempen. Pas als deze eerste fase volledig doorlopen is, kan er gestart worden met fase 2, gewenning oefenitems. De duur van iedere fase is steeds afhankelijk van de ernst van de klachten. Het uiteindelijk doel is om al de zintuigen terug optimaal te verwerken in de hersenen, zodat je terug adequaat kunt handelen. Deze behandeling kan tot maximum 9 maanden duren.


Naast het ASITT protocol is de reguliere ergotherapie op gebied van ergonomie, tijdschrijven, activiteitenweger, leren omgaan met klachten en sensorisch dieet een mooie aanvulling binnen de overprikkeling klachten.Reviews:


‘’In het begin stond ik wat sceptisch tegenover de ASITT, omdat de logica wat onduidelijk was. Uiteindelijk heeft het me wel degelijk geholpen met prikkelverwerking. Ik kan beter aansluiten bij mijn lichaam, ook in drukke situaties. De oefeningen, met name het vegen en lopen voelde echt als ontlading. Het opgepropt gevoel is hierdoor afgenomen. Mijn focus en concentratie is ook écht toegenomen. Ben blij dat ik eraan begonnen ben!’’

  • I.A.T.M. Sella-Stevens (Hersenschudding/ hoofdtrauma)


In slechts vier maanden, afwisselend met Sven en Annemarie gesprekken te

hebben gevoerd, heb ik nieuw inzichten gekregen op allerlei gebied.

Bijvoorbeeld het feit dat ik bijna altijd actief was, zonder rust. Bijna iedere

nacht met pijn lang wakker bleef, met de teleurstelling en boosheid dat het me

weer niet lukte om in te slapen. Dat het ook anders kan werd me door hun

uitleg langzaam duidelijker. Het kostte me toch veel moeite om mijn oude

routines te herkennen en om te zetten in een andere levensstijl, waardoor ik

ook meer energie kreeg.

Nu kan ik zeggen dat ik na vijf jaar weer rustig kan slapen, behalve als ik een te

drukke dag heb gehad en niet voldoende rust heb genomen.

  • Jeanne Buijtels (Chronische Pijn)


bottom of page