top of page

Behandelingen

Hart en vaatrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die een hartaandoening hebben of een hartoperatie hebben gehad. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid biedt hartrevalidatie eerste lijn. Dit revalidatieprogramma start direct na verwijzing van de cardioloog, of is een vervolg op de revalidatie die u volgde in het ziekenhuis.

Bij hartrevalidatie werkt u onder begeleiding van een fysiotherapeut aan uw herstel. Onderzoek heeft aangetoond dat verantwoord bewegen de kans op een herhaling van klachten verkleint. We zorgen dat u fitter wordt, weer vertrouwen krijgt in uw lichaam en uw leven weer op kunt pakken. We maken een programma op maat dat past bij uw wensen. We werken nauw samen in een multidisciplinair team. Een afspraak bij de diëtist, ergotherapeut of een psycholoog is mogelijk.

bottom of page