top of page

GLI Gecombineerde Leefstijl Interventie

Wat is een Gecombineerde Leefstijlinterventie?
De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een traject voor mensen met obesitas of
overgewicht met als doel gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven. Sinds 2019 wordt de
GLI onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt
aangesproken. Het doel van de GLI is een gezondere leefstijl voor de deelnemer met  overgewicht door advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.


CooL (Coaching op Leefstijl)
Het CooL-programma is een GLI. CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het programma wordt
uitgevoerd door één en dezelfde persoon, namelijk de gekwalificeerde leefstijlcoach. Het CooL-
programma kijkt niet naar alleen voeding en beweging, maar ook naar slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.


CooL-coach

De CooL-coach (de leefstijlcoach) steunt de deelnemer in het halen van persoonlijke doelen.
Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol.


CooL-programma
Het CooL-programma kent een open karakter, waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven. Dit geeft de leefstijlcoach de flexibiliteit om bij het uitvoeren van het
programma die inhoud en werkvormen te kiezen die het beste aansluiten bij de betreffende groep. De einddoelstellingen en werkzame elementen van het programma zijn wel vastgelegd.
Het CooL-programma duurt 2 jaar en bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een
onderhoudsprogramma van 16 maanden. Beide programma-delen bestaan uit 8
groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3.5 uur aan individuele gesprekken.  


Deelnemen aan CooL
Om deel te nemen aan het CooL-programma is een verwijzing van de huisarts nodig. De meeste
zorgverzekeraars accepteren ook de verwijzing van een internist en in sommige gevallen een
andere specialist. De verwijzer stelt aan de hand van de NHG-richtlijn en de zorgstandaard
Obesitas vast of de deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria. Ook tijdens het aanbieden van de
GLI blijft de huisarts betrokken: de leefstijlcoach stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig
resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.


Je kunt je meedoen aan het CooL-programma als je:
gemotiveerd bent om 2 jaar deel te nemen aan het programma;
18 jaar of ouder bent;
overgewicht hebt (een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast slaapapneu of artrose, of een vergrote buikomvang of een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten hebt;
of als je ernstig overgewicht hebt (een BMI van meer dan 30);
de Nederlandse taal volledig beheerst


Wil je weten wat jouw BMI is? Dan kun je deze calculator van het voedingscentrum gebruiken.

bottom of page