top of page

Regionale hartrevalidatie pilot mmc: hartrevalidatie ‘op de hoek van de straat’.

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid

12 sep. 2022

Hartrevalidatie is een bewezen effectieve interventie die zich richt op fysiek en psychosociaal herstel na een hart-event (bv hartinfarct) of ingreep (bv een open hart operatie) met gunstige effecten op inspanningsvermogen, kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit.

Hartrevalidatie is een bewezen effectieve interventie die zich richt op fysiek en psychosociaal herstel na een hart-event (bv hartinfarct) of ingreep (bv een open hart operatie) met gunstige effecten op inspanningsvermogen, kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit.


Ondanks deze zeer gunstige effecten neemt in Nederland minder dan

30% van de geschikte patiënten daadwerkelijk deel aan hartrevalidatie.

Hierbij spelen vaak patiënt gerelateerde problemen een rol zoals

problemen met het organiseren van transport, tijdgebrek (bijvoorbeeld door werkverplichtingen of een rol als mantelzorger) en het simpelweg niet willen deelnemen aan groepstrainingen.

Een belangrijke doelstelling in het hartrevalidatieprogramma is een daadwerkelijke en duurzame gedragsverandering, d.w.z. het verminderen van risicogedrag en het aanleren van een gezonde levensstijl (voeding, stoppen met roken, voldoende beweging, ontspanning etc) die ook na het hartrevalidatie programma doorgezet dient te worden.


Hartrevalidatie zal leiden tot grotere gezondheidswinst wanneer de aansluiting met de eerste lijn gerealiseerd wordt en er sprake is van 1 lijnloos zorgprogramma en een zorgnetwerk rond de patiënt. Om deze winst te realiseren is het project transmurale hartrevalidatie gestart door Máxima Medisch Centrum en huisartsenorganisatie PoZoB en 1e lijns fysiotherapie praktijken in de regio.

Zo om iedere patiënt de mogelijkheid te bieden dicht bij huis deel te nemen aan de hartrevalidatie en de mogelijke barrières te verkleinen.


Het is nu gestart in de vorm van een pilot / onderzoek en daadwerkelijke deelname is nu helaas alleen nog mogelijk voor VGZ-verzekerden. De screening zal zorgvuldig gedaan worden door de hartrevalidatie verpleegkundige en alleen de patiënten die voldoen aan bepaalde criteria zullen mogen revalideren in het 1e lijns fysiotherapie praktijk. De niet geselecteerde patiënten revalideren dan ook gewoon in het ziekenhuis. Er is een selectie gemaakt van een 15-tal praktijken in de Kempen werkzaam het werkgebied van het MMC. Een bericht gaat ook meteen uit naar de praktijkondersteuner van de desbetreffende huisarts zodat ook de zorgoverdracht na de hartrevalidatie door de huisartspraktijk gestroomlijnd verloopt en de patiënt zodoende ook dan in beeld blijft.


Na afloop van de pilot zal moeten worden aangetoond dat deze manier van hartrevalidatie op vele vlakken voordelen heeft zodat de pilot over een groter verzorgingsgebied en bij meer verzekeringsmaatschappijen uitgestreken zal kunnen worden.


bottom of page