top of page

ReAttach oefeningen

Van Hoof centrum voor therapie en gezondheid.png

ReAttach is een methode binnen de revalidatie. Het doel is het verbeteren van sensorische integratie en het opheffen van belemmeringen. Hierdoor wordt het makkelijker voor u om complexe handelingen en dubbeltaken uit te voeren. Ook verbetert ReAttach de ontspanning, waardoor bewegen minder energie kost en vermoeidheidsklachten kunnen afnemen. Internationaal is er wetenschappelijke erkenning voor deze therapievorm.

IMG-3464 (1).jpg

ReAttach oefening

bottom of page