top of page

Aandoeningen

Lage rugpijn

90% van de mensen heeft wel eens last van rugpijn. Rugpijn is er in alle soorten en maten. Het kan er opeens inschieten, langzaam ontstaan of sluimerend aanwezig zijn.

U kunt last hebben van lichte pijn of van hevige pijn op verschillende locaties in de lage rug. Grofweg onderscheiden we twee verschillende soorten rugpijn:

 • Specifieke lage rugpijn

 • Aspecifieke lage rugpijn


Aspecifieke lage rugpijn

Bij 95% van alle rugklachten gaat het om deze vorm van pijn. Aspecifieke rugpijn betekent eigenlijk dat we niet zo goed kunnen bepalen wat de bron is van de pijn en dat er geen schade is aan structuren zoals spieren, gewrichten, banden etc.


Aspecifieke rugpijn heeft in het verleden verschillende namen gehad, maar deze termen komen in grote lijnen op hetzelfde neer:

 • Spit

 • Lumbago

 • Ischias

 • acute rugpijn


Behandeling aspecifieke rugklachten

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid in Valkenswaard, regio Bergeijk e.o. beschikt over verschillende fysio- en manueel therapeuten die gespecialiseerd zijn in de aanpak van rugklachten. Zij beschikken over extra kennis en kunde als het gaat om lage rugpijn. Samen met u wordt gekeken naar welke factoren invloed hebben op uw klacht. Hierbij kunt u denken aan:

 • beweeggedrag

 • Slaap

 • Stress

 • beweegangst

 • voeding

 • roken

 • overbelasting


Naast het in kaart brengen van herstel belemmerende factoren zal worden gekeken naar de beweeglijkheid van de lage rug en eventueel omliggende regio’s. Middels manuele therapie kan de beweeglijkheid worden verbeterd en de pijn worden gedempt. Oefentherapie zal worden ingezet om stijfheid te verminderen, belastbaarheid te verhogen en vertrouwen in de rug terug te krijgen. Ook kunnen andere disciplines worden ingezet zoals een ergotherapeut, psycholoog en een diëtist. Ook kan er een bekkenfysiotherapeut worden ingezet omdat er een relatie kan zijn tussen rugpijn en bekkenbodemproblematiek.


Specifieke lage rugpijn

Bij een klein deel van de lage rugklachten is er wel een specifieke oorzaak te benoemen voor de rugpijn. Hierbij kunt u denken aan:

 • Hernia (lumbaal radiculair syndroom)

 • Lumbale stenose

 • Wervelfractuur

 • Tumor


Hernia (Lumbaal radiculair syndroom)

Een hernia (of hernia nuclei pulposi) is een uitstulping van een tussenwervelschijf in de lage rug. Deze uitstulping komt heel vaak voor bij mensen zonder dat ze er erg in hebben. Ook mensen zonder pijn kunnen een hernia hebben. Als er een hernia gevonden wordt bij een MRI scan, wil dat dus nog niet automatisch zeggen dat deze ook pijn veroorzaakt. Soms veroorzaakt een hernia wel pijn, dit komt dan vaak, doordat deze tegen een zenuw aan duwt of er een irritatie in de zenuw ontstaat.


Symptomen:

Indien er druk op of irritatie van de zenuw ontstaat kunnen klachten in het been ontstaan zoals tintelingen, doofheid, kracht- en/of gevoelsverlies.


Lumbale stenose

Bij een stenose is er sprake van een vernauwing van het wervelkanaal, waar het ruggenmerg doorheen loopt. Je kunt geboren worden met een smaller wervelkanaal of dit krijgen gedurende je leven. Er kan sprake zijn van een centrale stenose, waarbij het ruggenmerg geïrriteerd raakt, of een laterale recessus stenose, waarbij een uittredende zenuwwortel geïrriteerd raakt. Het komt het meest voor bij mannen tussen de 60-80 jaar.


Symptomen

De meest voorkomende klachten bij stenose zijn klachten in een of beide benen (kuiten). Meestal voelen de benen zwaar, doof, pijnlijk, of een combinatie hiervan. Soms is er sprake van spierzwakte in de rug of de billen. Het is dus zeker niet altijd zo dat er ook sprake is van rugpijn. Rechtop staan, achterover hangen en lopen doen de klachten toenemen. Gebogen houdingen zoals zitten en fietsen geven geen klachten of juist verlichting.


Het hebben van een stenose betekent niet altijd dat je er ook last van hebt. Veel mensen hebben een stenose terwijl ze geen symptomen hebben. Ook hangt de ernst van de stenose niet altijd samen met de ernst van de klachten. Het beloop bij stenose zonder therapie is wisselend. 30% van de mensen ervaart een vermindering van klachten, bij 30% blijven de klachten gelijk, bij 30% worden de klachten erger en van 10% is het beloop niet bekend (Akihito Minamide et al, 2013)


Wervelfractuur

Ondanks dat de wervelkolom erg stevig en robuust is, wil het wel eens gebeuren dat er een breuk ontstaat, bijvoorbeeld bij een val of een ander trauma moment. Ook kan een fractuur of inzakking spontaan ontstaan bij oudere mensen met botontkalking.


Symptomen:

Meestal ontstaat de pijn acuut en is deze behoorlijk intens. Een röntgenfoto is meestal genoeg om een fractuur aan te tonen of uit te sluiten.


Tumor

In zeer zeldzame gevallen kan het zijn dat een tumor in de rug de pijn veroorzaakt. In dat geval is het belangrijk om zo snel mogelijk een goede diagnose te krijgen. In de screening bij een fysiotherapeut worden vragen gesteld om te kijken of een tumor waarschijnlijk is of niet. De symptomen en risicofactoren die een verhoogde kans op de aanwezigheid van een tumor geven zijn:

 • Nachtelijke pijn of pijn in rust (die niet veranderd bij het aannemen van een andere houding)

 • Veel plotseling gewichtsverlies (5kg of meer in de afgelopen maand)

 • Onverklaarbare vermoeidheid

 • Kanker in de voorgeschiedenis

Let op!: Dit is een zeer zeldzame aandoening. Veruit de meeste vormen van rugpijn worden niet veroorzaakt door een tumor.bottom of page