top of page

Tarieven

Wordt mijn behandeling vergoed?

Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat geldt alleen voor kinderen t/m 18 jaar (max. 18 behandelingen) en/of voor mensen met een chronische aandoening. Die moet dan wel voorkomen op de lijst met chronische aandoeningen die door de overheid is opgesteld. In alle andere gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen en de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Volg de vragen en antwoorden in het schema hiernaast om te zien of en hoe je behandelingen worden vergoed.

 • Fysiotherapie - vergoedingen en tarieven
  Fysiotherapie in basispakket Als u fysiotherapie nodig heeft, wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten voor fysiotherapie zijn en of dit in het basispakket zit. De basiszorgverzekering vergoedt fysiotherapie maar voor een klein deel: alleen voor kinderen tot en met achttien jaar (maximaal achttien behandelingen) en voor mensen met een erkende chronische aandoening. Daarbuiten wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Hoeveel behandelingen dat zijn en wat de hoogte van de vergoeding is, hangt af van uw verzekering. Elke verzekeraar hanteert andere regels. Wilt u weten wat fysiotherapie kost en of uw behandeling vergoed wordt? Volg dan bijgevoegd schema. Zorgverzekeraars – verzekerde zorg Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars van Nederland. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid is gehouden deze tarieven te hanteren voor zover de geleverde zorg bij hen gedeclareerd kan worden. Wat en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed, kunt u terugvinden op hun website. Groepstherapie Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid biedt haar patiënten de mogelijkheid van groepstherapie. Dit kan en mag alleen toegepast worden voor een beperkt aantal indicaties en onder voorwaarden die uw zorgverzekeraar hieraan stelt. Voor details hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling niet individueel gericht is, kunt u in aanmerking komen voor groepstherapie tarief. Uw fysiotherapeut zal u hierover informeren. Niet (voldoende) aanvullend verzekerd Voor (paramedische) zorg waarvoor u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent hanteert Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid bijgaande tarieven. Heeft u nog vragen, neem dan graag contact op met ons secretariaat: 040-2043756. Fysiotherapie TARIEVEN 2023
 • COVID-19
  * Het acute infectiestadium is de fase van COVID-19, waarin een patiënt symptomen heeft als koorts, benauwdheid met verminderde zuurstofopname, lamlendigheid, misselijkheid, diarree, heftige spierpijn of hoofdpijn. Het is inmiddels bekend dat bij sommige patiënten het acute infectiestadium heel lang kan aanhouden, met symptomen als hoesten, zuurstofarmoede, koortsaanvallen en algehele malaise. ** De 1e behandelsessie moet binnen 1 maand na verwijzing plaatsvinden. Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt: - Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen - Ergotherapie: maximaal 10 uur - Diëtetiek: maximaal 7 uur - Logopedie: geen maximum De maximale behandelperiode is maximaal 6 maanden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Een medisch specialist moet vaststellen of die klachten door COVID-19 komen. Als de medisch specialist inschat dat de patiënt baat heeft bij verdere paramedische behandeling, kan hij de patiënt een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn van paramedische herstelzorg.
 • Ergotherapie - vergoedingen
  Vergoeding basisverzekering Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. Check graag bij uw verzekering of u ergotherapie in uw aanvullende pakket heeft. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.
 • Logopedie - vergoedingen
  Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket vergoed.
 • Sportmassage - tarieven
  Sportmassage & Ontspanningsmassage per 25 minuten € 22,50 per 50 minuten € 42,50 Intake* 15 min € 15,- *De eerste afspraak wordt met 15 min. verlengd ivm vastleggen persoonlijke gegevens en sportieve en medische situatie. Aansluitend volgt direct de eerste behandeling. Prijzen zijn inc. BTW. Betaling graag per pin aansluitend aan behandeling. Bedrijven middels factuur.
 • Sport- en performance testen - tarieven
 • Psychologie - tarieven
  Tarieven Wij hebben momenteel geen overeenkomst met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u, afhankelijk van uw verzekering en de polis, een deel van het tarief vergoed krijgt van uw verzekering. Voorwaarde voor vergoeding van de zorgverzekeraar is dat er een verwijzing is van een arts en dat uw hulpvraag, diagnose past binnen de DSM classificatie Let op: zorgverzekeraars zeggen vaak het marktconforme tarief te vergoeden. Zij bedoelen dan meestal niet het NZa tarief maar een lager tarief, hun “gemiddeld gecontracteerd tarief” dat zijzelf hanteren. > Uw eigen risico (wettelijk en vrijwillig) wordt aangesproken. Uw zorgverzekeraar stuurt de rekening van het eigen risico naar u. Het wettelijke eigen risico moet u jaarlijks zelf betalen. Tarieven bij vergoede zorg door de zorgverzekeraar Indien de diagnose binnen DSM-V classificatie valt kunt u de nota van de intake en behandeling indienen bij uw zorgverzekeraar. NZa Tarieven GZ-psycholoog setting ambulant sectie II 2023 CO0562 Intake - Diagnostiek 60 minuten € 173,40 CO0822 Intake - Diagnostiek 90 minuten € 259,01 CO0627 Behandeling 60 minuten € 152,50 Indien de tijd reservering anders is, zijn de tarieven in verhouding. Tarieven voor indicatie buiten de vergoede zorg (NZA tarief OV0012) Intake - diagnostiek € 124,16 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie Behandeling € 124,16 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie Relatietherapie* € 248,32 75 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie *Indien 1 of beide partners binnen een DSM-classificatie vallen en er een verwijzing is, geldt bij 1 of beide het tarief van verzekerde zorg en kan er aanspraak gemaakt worden op een bepaalde vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Er kunnen geen rechten ontleend kunnen worden aan de juistheid / mate van vergoeding. Voor gedetailleerde informatie neem graag contact op met je zorgverzekeraar. U kunt deze facturen niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Toelichting LVVP: “Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen die buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt, maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).” U betaalt per pin: U rekent uw consult direct af per pin aansluitend aan uw gesprek. Toelichting: In het ZPM (Zorgprestatie Model) moet ieder consult worden afgerekend. Om zo veel mogelijk tijd aan onze cliënten te besteden, kiezen we voor pinbetaling om een efficiënte financiële administratie te voeren. Na afrekening ontvangt u van ons de factuur van uw consult. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar om uw vergoeding te claimen waarvoor u verzekerd bent conform uw polis. Tarief no show: Tarief No show bij consult van 60 minuten: € 60,- Tarief No show bij consult van 90 minuten: € 90,- privacyverklaring Op de factuur komt de volgende informatie te staan: DSM-hoofdgroep en Zorgvraagtype Indien u deze informatie niet bij uw zorgverzekering bekend wilt laten zijn kan deze informatie weggelaten worden op de factuur. Uw behandelend psycholoog is wel verplicht deze informatie binnen het eigen dossier te registreren.
 • Personal / performance training - tarieven
  Graag kijken we wat het beste bij u past
 • Q-Axis - tarieven
  INTAKE Kosten Intake uitgebreid € 415,00 Screening en advies fysiek €220,00 Aanvullende intake incl. oriëntatie op psyche €260,00 Psycholoog intake €190,00 INTERVENTIE Medisch trainingscentrum monodisciplinair Fysiek traject 12 wkn (12 wkn - 2 x per wk) €1.510,00 Licht traject 12 wkn (12 wkn - 2 x per wk) €2.440,00 Middel zwaar 12 wkn (6 wkn - 3 x per week: 6 wkn 2 x per wk) €3.140,00 Intensief traject 12 wkn (8 wkn - 3 x per week; 4 wkn 2 x per wk) €3.475,00 Intentief plus traject 12 wkn (9 wkn - 3 x per week: 3 wkn - 2 x per wk) €4.100,00 Trajecten zijn exclusief werkplekanalyse Medisch trainingscentrum multidisciplinair Zie expertise Werkplekbezoek Werkplekanalyse, -training en -rapportage €410,00 Meerdere werkplekken/afdelingen offerte (€ 125,00 bij gelijke werkplekken) EXPERTISE Multidisciplinair (fysiek en mentaal) offerte Specialist/second opinion offerte Arbeids-, gedrags- of alg. psycholoog offerte PRESENTATIES rug- en nekpreventie werkspecifiek Aparte afspraken offerte Werkplekscan na een (afdelings) presentatie. Per plek offerte Optimaal Fit - Medische fitness (Excl. 6 % btw) Zie prijslijst medische fitness Bedrijfsfitness (Excl. 6 % btw) Per 1/2 of 1/1 jaar (1, 2 of 3x per week) offerte REISKOSTEN incl reistijd Per kwartier € 20,00 Specifieke rapportage € 90,00
 • Oncologie - tarieven
  (bekijk per expertise wat de tarieven zijn)
 • Diëtetiek - vergoedingen en tarieven
  Meer informatie: vergoeding & tarieven | Diëtistenpraktijk Ellen Winters
 • Podotherapie - vergoedingen en tarieven
  Podotherapie wordt vanuit veel aanvullende verzekeringspakketten vergoed. Voor de hoogte van de vergoeding adviseren wij u uw polis te bekijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u ook een overzicht van de vergoedingen, maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Als u medisch noodzakelijke voetzorg krijgt omdat u diabetes mellitus heeft, worden onderzoek en behandelingen, met uitzondering van het materiaalaandeel van de zolen, vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk hier alle vergoedingen: https://rondompodotherapeuten.nl/vergoedingen.
 • Coaching - tarieven
  Individuele coaching (mix mentaal en fysiek) € 90,- per uur excl. 21% btw Blijf in beweging pakket Het is een pakket waarbij u de touwtjes over uw coach traject zelf in handen kunt houden. Het is een pakket wat 5 uur coaching betreft. U kiest zelf voor iedere sessie of je outdoor- coaching, telefonisch of online coaching wilt. Ook bepaal zelf wanneer u behoefte hebt aan een volgende sessie en hoelang u wilt dat deze duurt. € 400,- excl. 21% btw. Normaal betaalt u voor 5x 1 uur coaching € 450,- excl. btw. Team-coaching € 125,- per uur excl. 21% btw Workshop-lezingen op thema, op aanvraag bij bedrijven-verenigingen bijv. stress & bewegen, Lukt het in de training wel, maar in de wedstrijd niet? - Hoe gaat u om met wedstrijdstress? - Hoe krijgt u balans tussen sport-werk-privé? - Hoe en waarom zou u ontspannen? Presentatie van 1 uur: € 375,- euro excl. 21% btw (incl. reistijd - voorbereidingstijd)

Voor een overzicht van de tarieven en vergoedingen van de verschillende behandelingen, klik graag op de desbetreffende discipline hieronder.

vergoedingen-fysio.png
bottom of page