top of page

Behandelingen

Ergotherapie

Ergotherapie bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid

Ergotherapeuten begeleiden mensen die dagelijkse activiteiten niet meer goed uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld door ouderdom, dementie, de ziekte van Parkinson of een herseninfarct. Het doel is het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen en het vergroten van de zelfstandigheid. De ergotherapeut werkt intensief samen met andere betrokken disciplines, zoals de fysiotherapeuten psycholoog. Het inschakelen van een ergotherapeut kan een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Voor vragen en/of het maken van afspraken kunt u mailen naar: ergo@vanhoofctg.nl

Wanneer ergotherapie inzetten?

 • Langdurige/chronische pijn- ene of vermoeidheidsklachten bij o.a. rug/nekklachten en fibromyalgie

 • Ziekte van Parkinson.

 • Reuma en artrose.

 • Neurologische aandoeningen, zoals na een herseninfarct (CVA) of MS.

 • Oncologie

 • COPD


Ergotherapie en langdurige pijnklachten en/of vermoeidheidsklachten Als je langdurig last hebt van vermoeidheid of pijn raakt dat je in je hele bestaan. Het heeft effect op je dagelijkse activiteiten, hoe je leeft en woont, je werk of studie. Daarnaast komen vaak ook relaties en sociale contacten onder druk te staan. De behandeling is gericht op de mens achter de klacht. In de therapie zoeken we samen een weg waarbij er zo min mogelijk gewerkt wordt met aanpassingen en voorzieningen, maar juist gezocht wordt naar zelfstandigheid en eigen regie.

Welke diagnoses? Voor mensen die als gevolg van een neurologisch aandoening (bijvoorbeeld hersenletsel, CVA, MS, Parkinson) chronische pijn of vermoeidheidsklachten hebben. Ook voor mensen die moeilijk behandelbare klachten hebben (ook wel SOLK genoemd) zoals:

 • Chronische pijn zoals rugklachten, nek en schouderklachten

 • Whiplash

 • KANS (RSI)

 • Omgaan met pijn na een operatie

 • CVS/ME,

 • Fibromyalgie,

 • (dreigende) burn-out


Ergotherapie bij Parkinson en Parkinsonisme Parkinson kan klachten geven die het uitvoeren van dagelijkse activiteiten beperken. Moeite met starten van een beweging zoals omdraaien, opstaan vanuit de stoel, omdraaien in bed, schrijven (motorische beperkingen ), concentratievermindering, geen dubbeltaken kunnen uitvoeren, initiatief vermindering (cognitieve beperkingen). De ergotherapeutische behandeling bij cliënten met Parkinson kan bestaan uit: 1. Stimuleren en behoud van zelfstandigheid 2. Optimaliseren dagstructuur en dagbesteding 3. Verminderen stress en tijdsdruk 4. Omgaan met vermoeidheid 5. Onderhouden van de motorische vaardigheden arm/hand, zoals schrijven, typen maar ook eten, fietsen of scootmobiel rijden etc. 6. Met gerichte aandacht leren handelen 7. Toepassen cognitieve bewegingsstrategieën / stapsgewijs handelen. 8. Toepassen cues, externe prikkels 9. Optimaliseren van de fysische omgeving; kleine of grotere hulpmiddelen. 10. Adviseren en begeleiden van mantelzorgersVoor uw behandeling volgen de ergotherapeuten de evidence-based richtlijn van Ergotherapie Nederland. Dit is een systematische, landelijk ontwikkelde leidraad voor ergotherapeutische zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers. Deze eenduidige behandeling is specifiek gericht op Parkinsonpatiënten.


Reuma en artrose Door reuma of artrose kunt u last krijgen van pijn, stijfheid, vermoeidheid of verandering in uw houding. Hierdoor is het uitvoeren van dagelijkse handelingen niet meer vanzelfsprekend. Wanneer u veel last heeft van uw gewrichten gaat u deze vaak bewust of onbewust ontzien. Of als u minder klachten krijgt gaat u uw gewrichten juist teveel belasten. Het is belangrijk om met beleid te blijven bewegen.

Wij leren u hoe u gewrichtsbeschermende principes toe kunt passen binnen dagelijkse handelingen en tevens hoe u deze minder belastend kunt maken. Ook ondersteunen wij u om een balans te vinden in wat u doet (belasting) op een dag en wat u kunt (belastbaarheid).


Ergotherapie bij neurologische aandoeningen Na een beroerte kan er een halfzijdige verlamming ontstaan en/of problemen in het denken en doen. Hierdoor kunt u niet meer alles doen zoals u gewend was. Onze ergotherapeut traint en adviseert u, zodat u handelingen in het dagelijks leven weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. De ergotherapeut komt wanneer het nodig is bij u thuis zodat de adviezen zo goed mogelijk passen bij u eigen situatie.

Samen met de ergotherapeut:

 • traint u dagelijkse handelingen van basis activiteiten zoals wassen en aankleden tot complexere taken zoals werken of uitvoer van hobby’s

 • kijkt u of u een strategie of compensatietechniek kan toepassen bij problemen in het denken en doen zodat u zo min mogelijk beperkt wordt

 • gaat u het proces aan van zoeken naar balans, naar een betere energieverdeling en als u verbetering ervaart, krijgt u handvatten hoe u met kleine stappen weer meer kan doen

 • gaat u, indien nodig, onderzoeken welke hulpmiddelen en aanpassingen geschikt zijn. De ergotherapeut helpt u bij de aanvraag.

De ergotherapeut kan de mantelzorger onder andere adviseren en ondersteunen bij:

 • het voorkomen van overbelasting;

 • het geven van ergonomische instructie, bijvoorbeeld over uw lichaamshouding bij het ondersteunen en tillen van uw partner;

 • hoe uw partner zowel mentaal als fysiek te begeleiden tijdens het dagelijks handelen

 • gebruik van eventuele hulpmiddelen en het opnieuw inrichten of aanpassen


Ergotherapie en oncologie Wanneer u of uw naaste bekend is met oncologische problematiek kan u problemen ervaren op het gebied van vermoeidheid, pijn, concentratie, geheugen, depressie, angst en bewegingsbeperkingen. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het uitvoeren van uw activiteiten en daarmee uw ervaren kwaliteit van leven. Wij kunnen u en uw naasten hierin begeleiden. Samen met u inventariseren wij welke beperkingen er zijn, waar interesses en behoeften liggen en welke vaardigheden of activiteiten u graag (weer) wilt uitvoeren.

Ergotherapie kan in alle stadia van oncologie van betekenis zijn; dus zowel in het curatieve stadium, in de periode van herstel, in de palliatieve fase als in het terminale stadium. Behandeling kan gericht zijn op:

 • Strategieën aanleren bij cognitieve problematiek

 • Belasting/belastbaarheid; om leren gaan met klachten van vermoeidheid en energieverdeling binnen het dagelijkse handelen

 • Instrueren mantelzorger en/of thuiszorg

 • Adviseren en inzetten van hulpmiddelen en voorzieningen en het begeleiden bij een eventuele aanvraag hiervan.


Ergotherapie en COPD COPD heeft vaak veel invloed op het dagelijkse leven. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de mensen in de naaste omgeving. Door de benauwdheid kosten normale dagelijkse activiteiten veel moeite en energie. Soms lukt het zelfs helemaal niet meer. Samen met de ergotherapeut gaat u op zoek naar wat er nog wel kan en hoe u dit het beste kan doen. U kunt hierbij denken aan allerlei dagelijkse activiteiten, zoals douchen, schoenen aantrekken, ramen zemen, in de tuin werken en andere klusjes in en om het huis. Maar ook het zelf ergens naartoe gaan, werk en hobby’s. De volgende vragen zijn hierbij belangrijk: ‘Wat vindt u echt belangrijk om te blijven doen?’ Waar wilt u uw energie aan besteden?

Hoe kan je je leven zo inrichten dat je zo veel mogelijk mee blijft doen met je omgeving: familie, vrienden en het werk. Wij vinden het belangrijk om in een persoonlijk gesprek voldoende tijd te nemen om u te leren kennen. Wij bespreken met u welke activiteiten moeilijk zijn geworden of niet meer lukken. Daarna wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om de situatie te verbeteren. Gedurende de volgende afspraken worden de mogelijkheden uitgeprobeerd.

Ergotherapie kan helpen door:

 • Met u te bekijken hoe activiteiten makkelijker kunnen

 • Met u te oefenen hoe u de ademhaling kunt controleren tijdens activiteiten

 • Met u te zoeken naar de balans tussen wat kan ik, wat wil ik en wat doe ik.

 • Met u stil te staan bij uw klachten en te herkennen wanneer deze erger worden.

 • Met u te kijken hoe u uw zuurstof thuis het beste kan gebruiken.

 • Met u te bespreken of u hulpmiddelen nodig heeft en te begeleiden bij het oefenen hiermee en aanvragen.


Vergoeding ergotherapie Ergotherapie wordt in de basisverzekering tien uur per jaar vergoed. Daarna betaalt u het zelf of vergoedt uw aanvullende verzekering het.


Qua hulpmiddelen gebruik, kijkt de ergotherapeut mee a.h.v. een persoonlijke plan van aanpak. Bij speciale hulpmiddelen wordt er samengewerkt met o.a. Medicura voor kosteloos lenen. Voor alle reguliere uitleen wordt er samengewerkt met Zorgcomfort de Kempen. Ook kunnen er aanvragen gedaan worden bij de gemeente (Wmo) en/ of zorgverzekeraars.


https://www.medicura.nl


PPEP4ALL

PPEP4all richt zich op patiënten en partners en/of mantelzorgers van mensen met diverse chronische en neurologische aandoeningen zoals oncologie, MS, parkinson, post-COVID, CVS, fibromyalgie, CVA, neuropathie, diabetes en aanhoudende lichamelijke klachten. 


Herken je het volgende? Voelt de aandoening als een zware last op jouw leven, brengt het onzekerheid over de toekomst met zich mee, en merk je dat je sociale leven steeds kleiner wordt? Kom je vaak tijd tekort voor jezelf, voel je minder motivatie om dingen te ondernemen, en wil je de ander zo goed mogelijk helpen, maar weet je niet goed hoe?Dan helpt PPEP4all jou wellicht terug op weg!


Lees hier meer over PPEP4ALL: https://www.vanhoofctg.nl/behandelingen/ppep4all

bottom of page