top of page

Behandelingen

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid is excellent in zorg. Dat betekent dat we voor elke klacht een topspecialist in huis hebben. Onze fysiotherapeuten kijken verder dan alleen de klacht. We kijken naar u als persoon, achterhalen de diepliggende oorzaken van uw klacht en maken vervolgens een behandelplan op maat, eventueel in samenwerking met andere specialisten. Persoonlijk, betrokken en innovatief: daar staat Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid voor. Bent u op zoek naar fysiotherapie in Valkenswaard, neem dan contact met ons op.

 • Fysiotherapie - vergoedingen en tarieven
  Fysiotherapie in basispakket Als u fysiotherapie nodig heeft, wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten voor fysiotherapie zijn en of dit in het basispakket zit. De basiszorgverzekering vergoedt fysiotherapie maar voor een klein deel: alleen voor kinderen tot en met achttien jaar (maximaal achttien behandelingen) en voor mensen met een erkende chronische aandoening. Daarbuiten wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Hoeveel behandelingen dat zijn en wat de hoogte van de vergoeding is, hangt af van uw verzekering. Elke verzekeraar hanteert andere regels. Wilt u weten wat fysiotherapie kost en of uw behandeling vergoed wordt? Volg dan bijgevoegd schema. Zorgverzekeraars – verzekerde zorg Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars van Nederland. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid is gehouden deze tarieven te hanteren voor zover de geleverde zorg bij hen gedeclareerd kan worden. Wat en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed, kunt u terugvinden op hun website. Niet (voldoende) aanvullend verzekerd Voor (paramedische) zorg waarvoor u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent hanteert Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid bijgaande tarieven. Heeft u nog vragen, neem dan graag contact op met ons secretariaat: 040-2043756. Fysiotherapie TARIEVEN 2024
 • COVID-19
  * Het acute infectiestadium is de fase van COVID-19, waarin een patiënt symptomen heeft als koorts, benauwdheid met verminderde zuurstofopname, lamlendigheid, misselijkheid, diarree, heftige spierpijn of hoofdpijn. Het is inmiddels bekend dat bij sommige patiënten het acute infectiestadium heel lang kan aanhouden, met symptomen als hoesten, zuurstofarmoede, koortsaanvallen en algehele malaise. ** De 1e behandelsessie moet binnen 1 maand na verwijzing plaatsvinden. Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt: - Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen - Ergotherapie: maximaal 10 uur - Diëtetiek: maximaal 7 uur - Logopedie: geen maximum De maximale behandelperiode is maximaal 6 maanden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Een medisch specialist moet vaststellen of die klachten door COVID-19 komen. Als de medisch specialist inschat dat de patiënt baat heeft bij verdere paramedische behandeling, kan hij de patiënt een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn van paramedische herstelzorg.
 • Ergotherapie - vergoedingen
  Vergoeding basisverzekering Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. Check graag bij uw verzekering of u ergotherapie in uw aanvullende pakket heeft. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.
 • Logopedie - vergoedingen
  Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket vergoed.
 • Sport- en performance testen - tarieven
 • Psychologie - tarieven
  Psychologie, informatie betreffende kosten en vergoedingen Gecontracteerde zorg Wij hebben momenteel een overeenkomst met de zorgverzekeraars DSW en Salland. Dit betekent dat de kosten van uw intake en behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Allereerst gaan de kosten af van het eigen risico. Wij verrekenen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. Niet-gecontracteerde zorg Met alle andere zorgverzekeraars, buiten DSW en Salland om, hebben wij geen contract. Dit is een bewuste keuze aangezien de contractovereenkomsten met de andere zorgverzekeraars ons beperken in het aantal patiënten dat we per jaar kunnen behandelen. Geen contract betekent niet dat een zorgverzekeraar niets vergoedt. Dit verschilt echter per zorgverzekeraar. Het merendeel van de zorgverzekeraars vergoedt tussen de 60% - 85% van een Generalistisch Basis GGZ traject. Dit betekent gemiddeld een eigen bijdrage van € 50 tot € 85 per sessie, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis*. U krijgt maandelijks de factuur van ons per mail (op verzoek kan dit per post). Deze factuur betaalt u binnen 14 dagen en u kunt deze indienen bij de zorgverzekeraar om het grotendeels vergoed te krijgen. * Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de juistheid / mate van vergoeding. Voor gedetailleerde informatie neem graag contact op met je zorgverzekeraar. Eigen risico De psychologische behandeling vanuit GBGGZ valt onder het eigen risico. Het aangaan van een behandeling kan dus gevolgen hebben voor het verbruik van het wettelijke (en eventueel vrijwillige) eigen risico. Voor voorwaarden en informatie over het eigen risico en de verschillende prestaties/trajecten dient u de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar te raadplegen. Zorgverzekeraars gaan verschillend om met de manier waarop ze het eigen risico verrekenen. Ook hier is het advies om dit van tevoren goed te checken met de zorgverzekeraar. Verwijzing Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een behandeling, of dit nu gecontracteerd is of niet-gecontracteerd, is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Zorg dat dit geregeld is voordat de behandeling wordt gestart! Anders kunnen de kosten van de behandeling niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Privacyverklaring Op de factuur komt de volgende informatie te staan: DSM-hoofdgroep en Zorgvraagtypering. Indien u deze informatie niet bij uw zorgverzekering bekend wilt laten zijn, kan deze informatie weggelaten worden op de factuur en verklaart u dit middels een privacyverklaring. Uw behandelend psycholoog is wel verplicht deze informatie binnen het eigen dossier te registreren. No show Bij Van Hoof is het ons doel en onze wens om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat u aanwezig bent bij geplande afspraken met uw behandelaar. Doet u dit niet en heeft u niet voorafgaand (24 uur) aan deze afspraak het gesprek afgezegd, dan is er sprake van een no show. We vinden het belangrijk u erop te wijzen dat het afzeggen van afspraken en no shows een negatieve invloed kunnen hebben op uw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no show gezien als “verspilling van zorg”, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel. Na een no show krijgt u van ons een oproep om binnen 30 dagen contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Reageert u niet op onze oproep, dan verwijzen wij u terug naar de verwijzer en sluiten wij uw dossier, mede middels een rapportage naar uw verwijzer. Tarief No show bij consult : € 75,- Gehanteerde tarieven We hanteren voor de behandeling de NZA tarieven. Over het algemeen is de duur van een reguliere intake en behandeling 60 minuten. Voor een behandeling met EMDR wordt vaak 90 minuten gerekend. CO0562 Intake 60 minuten € 183,44 CO0692 Intake 75 minuten € 223,48 CO0822 Intake 90 minuten € 274,01 CO0627 Behandeling 60 minuten € 161,46 CO0757 Behandeling 75 minuten € 198,72 CO0887 Behandeling 90 minuten € 242,76 Tarieven voor indicatie onverzekerde zorg (NZA tarief OV0012) of als u zelf wilt betalen Intake - diagnostiek € 128,19 45 minuten gesprek en 15 minuten administratie Behandeling € 128,19 45 minuten gesprek en 15 minuten administratie Relatietherapie* € 262,76 75 minuten gesprek en 15 minuten administratie *Indien 1 of beide partners binnen een DSM-classificatie vallen en er een verwijzing is, geldt bij 1 of beide het tarief van verzekerde zorg en kan er aanspraak gemaakt worden op een bepaalde vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. De kosten voor een NPO bedragen: Een kort neuropsychologisch onderzoek € 1175,- Een volledig neuropsychologisch onderzoek € 2450,- Arbeidsreïntegratie De inzet van psychologische begeleiding bij preventie en arbeidsreïntegratie vraagstukken bieden we graag op maat aan. We bespreken de mogelijkheden graag met u.
 • Personal / performance training - tarieven
  Graag kijken we wat het beste bij u past
 • Q-Axis - tarieven
  INTAKE Kosten Intake uitgebreid € 415,00 Screening en advies fysiek €220,00 Aanvullende intake incl. oriëntatie op psyche €260,00 Psycholoog intake €190,00 INTERVENTIE Medisch trainingscentrum monodisciplinair Fysiek traject 12 wkn (12 wkn - 2 x per wk) €1.510,00 Licht traject 12 wkn (12 wkn - 2 x per wk) €2.440,00 Middel zwaar 12 wkn (6 wkn - 3 x per week: 6 wkn 2 x per wk) €3.140,00 Intensief traject 12 wkn (8 wkn - 3 x per week; 4 wkn 2 x per wk) €3.475,00 Intentief plus traject 12 wkn (9 wkn - 3 x per week: 3 wkn - 2 x per wk) €4.100,00 Trajecten zijn exclusief werkplekanalyse Medisch trainingscentrum multidisciplinair Zie expertise Werkplekbezoek Werkplekanalyse, -training en -rapportage €410,00 Meerdere werkplekken/afdelingen offerte (€ 125,00 bij gelijke werkplekken) EXPERTISE Multidisciplinair (fysiek en mentaal) offerte Specialist/second opinion offerte Arbeids-, gedrags- of alg. psycholoog offerte PRESENTATIES rug- en nekpreventie werkspecifiek Aparte afspraken offerte Werkplekscan na een (afdelings) presentatie. Per plek offerte Optimaal Fit - Medische fitness (Excl. 6 % btw) Zie prijslijst medische fitness Bedrijfsfitness (Excl. 6 % btw) Per 1/2 of 1/1 jaar (1, 2 of 3x per week) offerte REISKOSTEN incl reistijd Per kwartier € 20,00 Specifieke rapportage € 90,00
 • Oncologie - tarieven
  (bekijk per expertise wat de tarieven zijn)
 • Diëtetiek - vergoedingen en tarieven
  Meer informatie: vergoeding & tarieven | Diëtistenpraktijk Ellen Winters
 • Podotherapie - vergoedingen en tarieven
  Podotherapie wordt vanuit veel aanvullende verzekeringspakketten vergoed. Voor de hoogte van de vergoeding adviseren wij u uw polis te bekijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u ook een overzicht van de vergoedingen, maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Als u medisch noodzakelijke voetzorg krijgt omdat u diabetes mellitus heeft, worden onderzoek en behandelingen, met uitzondering van het materiaalaandeel van de zolen, vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk hier alle vergoedingen: https://rondompodotherapeuten.nl/vergoedingen.
bottom of page