top of page

Aandoeningen

Neurologische en neuromusculaire aandoeningen

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel: de hersenen, het ruggenmerg of de zenuwbanen. Voorbeelden zijn een herseninfarct, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. De klachten bij deze aandoeningen zijn vaak heel complex. Fysiotherapie Van Hoof beschikt over een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten (neuro-revalidatietherapeuten), die samenwerken om uw fysieke vaardigheden te versterken en uw zelfredzaamheid te vergroten.

Voorbeelden van neurologische aandoeningen We bieden behandeling en begeleiding bij onder andere de volgende aandoeningen:

 • CVA/beroerte/herseninfarct/hersenbloeding.

 • Ziekte van Parkinson.

 • Multiple Sclerose (MS).

 • Traumatisch hersenletsel/contusio/commotio.

 • Hersenletsel door zuurstofgebrek

 • Overige neurologische aandoeningen (ALS, cerebellaire aandoeningen, polyneuropathie).


Fysiotherapie bij CVA/beroerte/herseninfarct/beroerte Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid is gespecialiseerd in fysiotherapie voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit letsel kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een hersenbloeding, herseninfarct, beroerte, ziekte van Parkinson of MS. Onze specialisten kijken samen met u welke behandeling het beste bij u past. Elk behandelplan is maatwerk, exact afgestemd op uw situatie. We stellen samen doelen en werken er hard aan om die stap voor stap te behalen. Denk aan het verbeteren van uw balans, conditie, loopvaardigheid, traplopen en fietsen. Zo zorgen we samen dat u zo zelfredzaam mogelijk blijft en dat u weer zo goed mogelijk kunt functioneren. We werken samen met een multidisciplinair team van zorgverleners in de regio, zoals ergotherapeuten, diëtisten, revalidatieartsen en neurologen. We adviseren en begeleiden ook mantelzorgers.


Aangesloten bij netwerken Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij gespecialiseerde netwerken, zoals het fysiotherapienetwerk NAH, fysionet ZOB en het multidisciplinair eerstelijnsnetwerk NAH. Ook zijn onze behandelaars teamlid van het gespecialiseerd NAH-team. Dit team werkt optimaal samen met gespecialiseerde paramedici en een revalidatiearts van Libra.


Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson en MS Neurologische aandoeningen die relatief veel voorkomen, zijn de ziekte van Parkinson en MS (Multiple Sclerose). De specialisten van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid bieden fysiotherapie voor beide aandoeningen. Bij de ziekte van Parkinson richten we ons onder andere op problemen bij het bewegen en het behouden van activiteit. We zijn aangesloten bij Parkinsonnet, een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat de behandelende fysiotherapeuten geschoold zijn in de nieuwste behandeltechnieken.

Bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid is een aantal fysiotherapeuten ook gespecialiseerd in het behandelen van mensen met MS. Zij zijn aangesloten bij het landelijk netwerk MS Zorg Nederland.


Logopedie bij de ziekte van Parkinson Wanneer u de ziekte van Parkinson heeft, kunnen er op logopedisch gebied dingen veranderen. U kunt hierbij denken aan:

 • Uw stem wordt heser en zachter

 • U verliest speeksel op ongewenste momenten

 • U verslikt zich steeds vaker


Wat onderzoekt de logopedist bij Parkison? De logopedist brengt middels vragenlijsten in kaart hoe u het spreken, slikken en speekselverlies ervaart. Naar aanleiding van uw klachten vindt er een onderzoek plaats. U kunt hierbij denken aan:

 • Een onderzoek om het spreken en de stem in kaart te brengen

 • Een onderzoek om het slikken in kaart te brengen

Wat behandelt de logopedist bij Parkinson? Naar aanleiding van het onderzoek zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld. Hierin staat uw hulpvraag en dat van uw omgeving centraal. Het is dus altijd een behandeling op maat. Indien u stem- en of spraakproblemen ervaart, zal de logopedist u de PLVT (Pitch Limiting Voice Treatment) aanbieden. Dit is een korte intensieve behandeling en bestaat uit 3 behandelingen per week gedurende 3 tot 6 weken. Betrokkenheid van een mantelzorger is voor het slagen van deze behandeling van belang. Indien u eerder behandelt bent met de PLVT is het aan te raden om deel te nemen aan de groepstherapie: “Optimaal communiceren met Parkinson”. Uw logopedist zal u over deze mogelijkheid informeren. Indien u slikproblemen ervaart zal de logopedist u training geven om het slikken meer effectief te laten verlopen. Tevens kan er een slikadvies worden opgesteld dat met de diëtist wordt afgestemd.

Logopedie bij cognitieve communicatieproblemen Na hersenletsel kunnen er cognitieve communicatieproblemen ontstaan. Mensen met cognitieve communicatieproblemen merken hier zelf vaak niet zoveel van. De omgeving heeft het vaak eerder door dat er veranderingen in de communicatie zijn. U kunt hierbij denken aan:

 • naar woorden zoeken

 • er is minder of geen oogcontact meer

 • verhalen worden niet meer chronologisch vertelt

 • er wordt van de hak op de tak gesprongen

 • het verhaal is niet to-the-point

 • de persoon blijft praten

 • er wordt geen rekening gehouden met de voorkennis van de luisteraar

 • figuurlijke taal wordt letterlijk opgevat

 • grapjes worden niet meer begrepen

 • oorzaak-gevolg wordt minder goed begrepen

 • de persoon heeft een korter lontje

 • er is sprake van grover taalgebruik

 • er is vaker sprake van miscommunicatie

Wat onderzoekt de logopedist bij cognitieve communicatie problemen? De logopedist brengt eerst in kaart hoe de communicatie door de persoon en zijn omgeving ervaren wordt middels vragenlijsten. Naar aanleiding van de hulpvraag van de persoon of zijn mantelzorger vindt er taalonderzoek plaats. Hoe behandelt de logopedist cognitieve communicatieproblemen? Naar aanleiding van de vragenlijsten en het taalonderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat uw hulpvraag en dat van uw omgeving voorop. Het is dus altijd een behandeling op maat. Afhankelijk van de ernst en oorzaak van de cognitieve communicatie problemen wordt de intensiteit van de behandeling vastgesteld. Allereerst zal het inzicht in de communicatieve problemen worden vergroot. Daarna kan het behandelplan eventueel worden bijgesteld. Het succes van de behandeling hangt samen met het inzicht van de persoon en de betrokkenheid van diens mantelzorger.

Expertisecentrum RevaVitaal Zijn uw klachten meer complex, of heeft u specifiekere revalidatie, hulp of begeleiding nodig rondom uw neurologische aandoening? Dan kunt u terecht bij ons Expertisecentrum RevaVitaal.


bottom of page