top of page

Aandoeningen

Nieuwe heup of knie

Jaarlijks krijgen ongeveer 45.000 mensen in Nederland een nieuwe heup of een nieuwe knie. Een goede revalidatie is erg belangrijk om na deze ingreep weer zo goed en snel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren.

Bij een "versleten" heup of knie wordt vaak eerst geprobeerd door middel van gerichte oefentherapie de klachten te verminderen. Mocht dat echt geen verbetering geven en blijft met name de pijn een sterk beperkende factor dan kan het zijn dat de arts met u in overleg gaat en dat over wordt gegaan tot het plaatsen van een nieuwe heup of knie (prothese). Naast artrose kunnen ook heupdysplasie of een gebroken heup of knie een indicatie zijn voor deze ingreep.

Pre-operatief traject Voor optimaal resultaat na een operatie adviseren we vaak een pre-operatief traject. Daarin staan het optimaliseren van beweeglijkheid, coördinatie en stabiliteit van uw lichaam en het eventueel(leren) lopen met krukken centraal. Dit proces wordt ondersteund met oefentherapie, waarmee u zelfstandig thuis en onder begeleiding werkt aan uw algemene fitheid voor de operatie.


Na de operatie Zodra u na uw operatie weer thuis bent, zetten we uw revalidatie voort, meestal in de praktijk. Soms is het noodzakelijk dat u eerst thuis behandeld wordt en in dat geval krijgt u een verwijzing van uw specialist. De revalidatie na uw operatie is erop gericht om de functie van het geopereerde lichaamsdeel en uw algehele fitheid optimaal te laten herstellen. We werken stap voor stap aan uw herstel, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt hervatten. Samen met u en uw behandelend specialist zorgen we dat uw revalidatie optimaal verloopt.

bottom of page