Aandoeningen

Schouderklachten

Pijn aan schouder is erg vervelend. Bent u daaraan geblesseerd, bijvoorbeeld door een pees- of slijmbeursontsteking, dan heeft u daar mogelijk bij al uw bezigheden last van. Eenvoudige handelingen kunnen soms zelfs onmogelijk worden. De gespecialiseerde fysiotherapeuten van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid achterhalen de oorzaak van uw klachten en maken voor u een behandelplan op maat.

Veel voorkomende klachten aan de schouder

  • Frozen shoulder, bijvoorbeeld na een operatie, bij burn-out, diabetes of schildklierklachten.

  • SAPS (peesontsteking schouder, slijmbeursontsteking, calcificatie).

  • Cuffletsel (spier/peesruptuur, traumatisch/degeneratief).

  • Schouderinstabiliteitsklachten (na bijvoorbeeld luxatie)

  • Schouderklachten bij sporters (werpers, zwemmers).

  • Tenniselleboog of golferselleboog.

Naast de bovengenoemde schouderklachten zien wij ook complexe schouderklachten. Om deze optimaal te behandelen maken we gebruik van van meerdere disciplines die binnen de praktijk werkzaam zijn. Denk aan een gecompliceerde bovenarmbreuk, waarbij forse beperkingen aanwezig zijn in dagelijkse leven. De ergotherapeut kan hierbij een adviserende rol spelen om het functioneren te verbeteren.

Sporters die eerst door de fysio/ manueel therapeut zijn behandeld, worden in later stadium van hun revalidatie begeleid door de sportfysiotherapeut. Schouderklachten waarbij ook stress en of spanningsfactoren nadrukkelijk aanwezig zijn, kunnen door onze psychologe en/of mindfulness collega ondersteund worden. Ook een combinatie van inzet van deze disciplines in de vorm van multidisciplinair team is mogelijk om de patiënt verder te helpen bij herstel.


Door als een team samen te werken met onderling overleg, zijn we in staat om vanuit alle aspecten het herstel van de patiënt aan te pakken. Daar waar nodig is wordt gecommuniceerd met de verwijzende arts.

Onderzoek naar schouderklachten Tijdens een onderzoek maken we eerst een analyse van de schouderfuncties. Een schouder kan ook klachten opleveren als de aansturing van de spieren rondom de schouder niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dat is een motorcontrol stoornis. Specifieke oefeningen kunnen dit herstellen.


Oorzaken van schouderklachten Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle schouderklachten wordt veroorzaakt door een afwijking in de ruimte onder het schouderdak, gevormd door het gedeelte van schouderblad en sleutelbeen. Klachten van de schouder die hier ontstaan, worden impingementklachten of SAPS (sub-acromiaal pijn syndroom) genoemd. Dat betekent dat er pezen of slijmbeurzen klem zitten. We beschikken over een breed aanbod van behandelmethodes om deze klachten op te lossen en te voorkomen.


Onderzoek naar schouderklachten Tijdens een onderzoek maken we eerst een analyse van de schouderfuncties. Een schouder kan ook klachten opleveren als de aansturing van de spieren rondom de schouder niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dat is een motorcontrol stoornis. Specifieke oefeningen kunnen dit herstellen.


Tenniselleboog of golfelleboog Een tenniselleboog of golfelleboog komt veel voor. Hierbij is er sprake van pijnklachten van de pees(aanhechting) aan de buiten- of binnenkant van de elleboog. Deze pijn wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een lokale overbelasting van de peesstructuren. Overgevoeligheid kan ook ontstaan buiten een oorzaak in de elleboog, zoals vanuit de schouder, nek, pols of de thoracale (borst) wervelkolom. Een uitgebreid onderzoek geeft hier duidelijkheid over. Vaak is een combinatie van behandeltechnieken noodzakelijk om deze vervelende klacht aan te pakken.