top of page

Aandoeningen

Spraak- of taalproblemen

Heeft u moeite met praten of het uitspreken van woorden? Dan kan een logopedist u daarbij helpen!

Logopedie bij taalproblemen (afasie) Wat is een afasie? Na hersenletsel kan er een afasie ontstaan. Een afasie is een taalstoornis. Mensen die een afasie hebben, kunnen moeite ervaren met:

 • op woorden komen.

 • woorden juist uitspreken.

 • zinnen bedenken en uitspreken.

 • een ander begrijpen.

 • woorden juist schrijven.

 • gedachten op papier krijgen.

 • Lezen.

Wat onderzoekt de logopedist bij een afasie? Bij het vermoeden van een afasie doet de logopedist vaak meerdere taalonderzoeken. Hierbij wordt in kaart gebracht op welk gebied de afasie zich uit. Taalonderzoek richt zich op:

 • spreken

 • begrijpen

 • lezen

 • schrijven

Hoe behandelt de logopedist bij een afasie? Naar aanleiding van het taalonderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat uw hulpvraag en dat van uw omgeving voorop. Het is dus altijd een behandeling op maat. Afhankelijk van de ernst en de duur van de afasie wordt de intensiteit van de behandeling vastgesteld. Een afasiebehandeling is vaak intensief en u zal 2 tot 4 keer per week behandeld worden gedurende enkele maanden.

Logopedie bij spraakproblemen (dysartrie) Wat is een dysartrie? Bij niet-aangeboren hersenletsel (bv. na een CVA), een spierziekte (bv. ALS, myotone dystrofie), MS, cerebrale parese, de ziekte van Huntington en de ziekte van Parkinson kan er een dysartrie ontstaan. Een dysartrie is een spraakstoornis. Mensen die een dysartrie hebben, kunnen veranderingen ervaren op het gebied van hun stem en spraak. U kunt hierbij denken aan:

 • uw mondhoek hangt scheef

 • de stem is zachter/harder geworden

 • de stem klinkt monotoon/hees/schor

 • u bent minder goed/niet verstaanbaar

 • u struikelt over uw woorden

 • u spreekt woorden minder makkelijk uit

 • u tong voelt log/traag/stijf

 • u spreekt sneller/langzamer

Wat onderzoekt de logopedist bij een dysartrie? Bij het vermoeden van een dysartrie doet de logopedist onderzoek naar de spraak, stem en soms ook de spieren van het gelaat en de mond. Hierbij wordt in kaart gebracht welke vorm van dysartrie u heeft. Hoe behandelt de logopedist bij een dysartrie? Naar aanleiding van het taalonderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat uw hulpvraag en dat van uw omgeving voorop. Het is dus altijd een behandeling op maat. Afhankelijk van de ernst en oorzaak van de dysartrie wordt de intensiteit van de behandeling vastgesteld. Er kan worden gekozen voor een stoornisgerichte aanpak in het geval dat er verbetering door oefentherapie te verwachten valt.

Er kan ook worden gekozen voor een functionele gerichte aanpak. Dit is het geval bij een progressief ziektebeeld, waarbij er met u wordt gezocht naar de mogelijkheden om te zorgen dat u zolang mogelijk verstaanbaar blijft, eventueel met hulp van een communicatiehulpmiddel.


bottom of page