top of page

Aandoeningen

Ziekte van Parkinson

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson tast een deel van de hersenen aan. Bepaalde cellen in een kern van de hersenen sterven langzaam af. Hierdoor gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat bewegen minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren. De soepelheid verdwijnt en alleen de hoognodige bewegingen blijven over. Bovendien bestaat de neiging te weinig kracht te gebruiken, waardoor bewegingen vertragen, te klein blijven en moeizaam verlopen. Ook gaan delen van het lichaam soms beven.

Symptomen ziekte van Parkinson De meest bekende symptomen van de ziekte van Parkinson zijn:

 • Trillen van handen, benen, kin of tong.

 • Stijve spieren.

 • Vertragen van bewegingen.

 • Moeite met starten van bewegingen.

 • Houdings- en evenwichtsproblemen.

 • Moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

 • Vermoeidheid.

 • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens het lopen.

 • Moeite met denkwerk of het uitvoeren van twee taken tegelijkertijd.


Behandeling en begeleiding bij de ziekte van Parkinson Expertisecentrum RevaVitaal is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Bij de ziekte van Parkinson is samenwerking tussen verschillende specialisten heel belangrijk. Denk aan de neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog. Samen gaan we aan de slag om u te helpen. Onze fysiotherapeuten en ergotherapeut zijn aangesloten bij Parkinsonnet, een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat de leden maximaal geschoold zijn in de nieuwste behandeltechnieken.

We werken onder andere aan:

 • Zorgen dat u actief en beweeglijk blijft.

 • Voorkomen dat u bang wordt om te bewegen of te vallen.

 • Onderhouden en verbeteren van de conditie

 • Het behouden of bevorderen van dagelijkse activiteiten, zoals lopen, opstaan uit de stoel, in en uit bed gaan, uitvoeren van werk of hobby’s.


Logopedie bij Parkinson Wat is de ziekte van Parkinson? Wanneer u de ziekte van Parkinson heeft, kunnen er op logopedisch gebied dingen veranderen. U kunt hierbij denken aan:

 • Uw stem wordt heser en zachter.

 • U verliest speeksel op ongewenste momenten.

 • U verslikt zich steeds vaker.


Wat onderzoekt de logopedist bij Parkinson?

De logopedist brengt middels vragenlijsten in kaart hoe u het spreken, slikken en speekselverlies ervaart. Naar aanleiding van uw klachten vindt er een onderzoek plaats. U kunt hierbij denken aan:

 • Een onderzoek om het spreken en de stem in kaart te brengen.

 • Een onderzoek om het slikken in kaart te brengen.

Wat behandelt de logopedist bij Parkinson? Naar aanleiding van het onderzoek zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld. Hierin staat uw hulpvraag en dat van uw omgeving centraal. Het is dus altijd een behandeling op maat.

Indien u stem- en of spraakproblemen ervaart, zal de logopedist u de PLVT (Pitch Limiting Voice Treatment) aanbieden. Dit is een korte intensieve behandeling en bestaat uit 3 behandelingen per week gedurende 3 tot 6 weken. Betrokkenheid van een mantelzorger is voor het slagen van deze behandeling van belang. Indien u eerder behandelt bent met de PLVT is het aan te raden om deel te nemen aan de groepstherapie: “Optimaal communiceren met Parkinson”. Uw logopedist zal u over deze mogelijkheid informeren. Indien u slikproblemen ervaart zal de logopedist u training geven om het slikken meer effectief te laten verlopen. Tevens kan er een slikadvies worden opgesteld dat met de diëtist wordt afgestemd.

bottom of page