top of page

Behandelingen

High performance training

High performance training basis van Athletic Skills Model

Fitte en sterke atleten zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse sportwereld. Alle acties moeten sneller en krachtiger worden uitgevoerd. Denk aan de nieuwe wereldrecords die worden behaald op verschillende sportdisciplines en de hogere intensiteit waarmee de wedstrijden in teamsport worden gespeeld. De basis voor deze geweldige prestaties wordt gelegd in de jeugdjaren.

De jeugd beweegt echter steeds minder en raakt vaker geblesseerd. Dat komt mogelijk doordat jongeren langer stilzitten, weinig gymlessen hebben en minder buiten spelen. Daarnaast is er nog een andere oorzaak voor verminderde motorische ontwikkeling. Het vroeg stimuleren van één sport is tegenwoordig heel gebruikelijk. Maar wie één sport uitoefent, doet een beperkt beroep op de ontwikkeling van zijn fysieke vaardigheden. Dit leidt vaak tot onder- en overbelasting, blessures en minder plezier in bewegen. Zonde, want plezier is de belangrijkste factor in het verbeteren van fysieke vaardigheden. Het Athletic Skills Model (ASM) biedt hier een oplossing voor.

Wat is ASM? Het Athletic Skills Model (ASM) is een andere manier van denken over bewegen in top- en breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Fysieke vaardigheden kunnen optimaal ontwikkeld worden als alle partijen vanuit dezelfde gefundeerde visie werken. Het ASM is onderbouwd door wetenschap en en uitgebreide praktijkervaring. Spel en plezier zijn bij het ASM gekoppeld aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie. Het ASM richt zich op het ontwikkelen van ‘fysieke intelligentie,’ ondersteund door de nieuwste inzichten van motorisch leren.


Hoe zit het ASM in elkaar? Het ASM is een holistisch model, gericht op brede ontwikkeling van fysieke vaardigheden door impliciet leren. Het ASM gaat uit van drie basiselementen: Basic Movement Skills (BMS), Coordinative Abilities (CA) en Conditions of Movement (COM). De COM zijn Agility, Stability, Flexibility, Power (speed & strength) en Endurance. Binnen de tien basic movement skills (BMS) kan eindeloos gevarieerd en samengevoegd worden om gedifferentieerde programma’s aan te bieden.


Wat zijn de basic movements skills? De basis movement skills bestaan uit de bouwstenen balanceren en vallen, gaan en lopen, stoeien en vechten, springen en landen, rollen, duikelen en draaien, gooien, vangen, slaan en mikken, trappen, schieten en mikken, klimmen en klauteren, zwaaien en slingeren, bewegen op en maken van muziek. Met de performance training op basis van het ASM-model helpt Expertisecentrum Sport + Revalidatie De Wedert om de prestaties van u, uw team of vereniging naar een hoger niveau te tillen.


Voordelen ASM De voordelen van bewegen vanuit het ASM-gedachtegoed zijn onder andere:

  • Minder blessures

  • Beter aanpassingsvermogen

  • Minder uitval in de sport

  • Meer creativiteit

  • Minder trainingsuren voor hetzelfde resultaat

  • Betere sportprestaties

  • Meer plezierbottom of page