top of page

Behandelingen

Multidisciplinair NAH-team

Expertisezorg na een recent of in het verleden doorgemaakt CVA of ander NAH beeld.

In samenwerking met Libra (Revalidatiecentrum Blixembosch) is een regionaal NAH-team actief.

Dit team is onder ander actief in ons centrum en richt zich op de behandeling van NAH patiënten. In dit team zitten gespecialiseerde hulpverleners zoals een revalidatiearts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, verpleegkundige, een ergotherapeut en een logopedist. Dit team wordt ingeschakeld wanneer gespecialiseerde zorg nodig is bij complexe situaties bij mensen met NAH. Dit kan bijvoorbeeld bij een recent doorgemaakt CVA zijn, maar ook zien wij veel clienten die al jaren geleden NAH hebben opgelopen en nu (nog steeds) tegen problemen aanlopen. Medewerkers van RevaVitaal maken onderdeel uit van dit NAH team.

Veel van die zorg wordt ook uitgevoerd binnen ons eigen centrum, zelfs een consult met de revalidatie arts vindt bij ons in huis plaats.


Voor informatie of aanmelding kunt u bellen naar 040-2049474

bottom of page