top of page

Behandelingen

Multidisciplinaire begeleiding

Verschil tussen laag-, midden- en hoog complexe zorg

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid maakt bij elke patiënt een onderscheid in laag,- midden- en hoog complexe zorg. Een juiste inventarisatie (triage) bij binnenkomst zorgt dat we de juiste, meest effectieve interventies en behandelaars inzetten.


  • Laag complexe zorg hoort bij enkelvoudige problematiek, zoals herstel na een meniscusoperatie of revalidatie na een nieuwe heup bij verder gezonde en fitte personen. Dan volstaat begeleiding door alleen een fysiotherapeut. Hij of zij kan alsnog een collega met een specialisatie betrekken wanneer dat nodig is. Deze zorg vindt plaats in de eerstelijns bij de fysiotherapiepraktijken van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid.

  • Is er sprake van zwaardere problematiek (midden complex), dan kan begeleiding door meerdere disciplines noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld de samenwerking van de manueel therapeut en logopedist bij specifieke kaak-hals klachten of de fysiotherapeut en ergotherapeut bij de revalidatie na een hersenbloeding. Deze zorg valt onder de 1,5e lijn en kan plaatsvinden vanuit de fysiotherapiepraktijken en de expertisecentra van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid.

  • Van hoog complexe zorgspreken we als er sprake is van meervoudige ernstige problematiek, waarbij meerdere behandelaars nodig zijn en intensieve afstemming over zorg noodzakelijk is. Een gezamenlijk multidisciplinair zorgplan wordt opgesteld, waarbij ook de huisarts, POH (Praktijkondersteuner Huisarts) en specialist een rol spelen, net als betrokken disciplines als ergotherapie, diëtetiek of psychologie. Dit is tweedelijnszorg dicht bij huis, de zogenoemde 1,5 lijn. Deze specifieke zorg vindt plaats in de expertisecentra van Fysiotherapie Van Hoof:

  • Nekcentrum Valkenswaard

  • Expertisecentrum RevaVitaal, revalidatie, neurologie & geriatrie

  • Expertisecentrum Sport + Revalidatie De Wedert

  • Expertisecentrum Oncologie

  • Expertisecentrum Lies + Buikwand


Multidisciplinaire samenwerking Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid werkt voor midden- en hoog complexe klachten nauw samen met verschillende specialisten, zorgdisciplines en partners. Voorbeelden zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, podotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, zorgtrajectbegeleiders en medisch specialisten. Vaak behandelen we deze klachten in één van onze expertisecentra.

bottom of page