top of page

Behandelingen

Oncologische fysiotherapie

Wat is oncologische fysiotherapie?

De behandeling door onze gespecialiseerde oncologie fysiotherapeuten verschilt per fase van de ziekte. Zo kan oncologische fysiotherapie tijdens de medische behandelingen (chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie) gericht zijn op het onderhouden van uw spierkracht en conditie. In de herstelfase richt de therapie zich op het terugwinnen van vaardigheden. Naast spierkracht en conditie wordt er vaak ook gewerkt aan de balans/evenwicht.

Ten gevolge van chemotherapie hebben patiënten vaak last van neuropathieën in de voeten wat de balans kan beïnvloeden/verstoren. Ook kan er d.m.v. dubbeltaken door bv. het gebruik van fitlights gewerkt worden aan dubbeltaken/geheugen. Dit wordt vaak als probleem ervaren bij het zogenoemde ‘chemobrein’. Door middel van een op maat gemaakt trainingsschema door de oncologisch fysiotherapeut, wordt gewerkt aan verschillende doelen. Er wordt m.n. gekeken per patiënt waar de focus op ligt. Het op maat gemaakt schema zorgt voor een geleidelijke opbouw, om zowel onder als overtraining zoveel mogelijk te mijden en zo snel mogelijk fitter te worden. De oncologiefysiotherapeut behandelt ook in de palliatieve en terminale fase. Dan gaat het vooral om het behoud van vaardigheden en om comfort bij afnemende vaardigheden.

Als u (zware) behandelingen tegen kanker moet ondergaan of ondergaan heeft, denkt u vermoedelijk niet als eerste aan het op peil houden van uw conditie. Toch is het zeer zinvol om daarbij stil te staan! Uit onderzoek blijkt dat het veel voordelen heeft om tijdens de behandeling te trainen. Veel mensen vinden het fijn om zelf aan de slag te gaan met het herstel en de mogelijkheid te hebben lotgenoten te ontmoeten. Voordelen oncologische revalidatie tijdens medische behandeling(en)

  • Verbeteren fitheid en spierkracht, evenwicht

  • Minder klachten van misselijkheid, vermoeidheid of pijn

  • Verdragen de chemotherapie beter en hebben een lager risico op voortijdig stoppen van de behandeling

  • Gaan sneller en meer uren aan het werk na de behandeling

Voordelen oncologische revalidatie ná de medische behandeling(en)

  • Sneller herstel van fitheid en spierkracht

  • Sneller herstel van vermoeidheid

  • Sneller hun dagelijkse activiteiten hervatten

Expertisecentrum Oncologie ondersteunt ook mantelzorgers: we adviseren over hulpmiddelen en schakelen ev. ergotherapeut of thuiszorg in. Daarnaast begeleidt de oncologie fysiotherapeut bij de verwerking en acceptatie van de klachten.


Multidisciplinaire samenwerking De behandeling van patiënten met kanker is vaak multidisciplinair. We bekijken welke zorg u nodig heeft en welke behandelmogelijkheden en middelen daarvoor nodig zijn. Zo werken we vaak samen met de ergotherapeut, diëtist of psycholoog. Het inzetten van deze disciplines gebeurt altijd in overleg met de behandelend (huis)arts of specialist.


bottom of page