top of page

Behandelingen

Prehabilitatie

Training voorafgaand aan de operatie

Training voorafgaand aan de operatie: Patiënten voor de operatie fitter maken en ze op deze manier een voorsprong geven! Dit versnelt het herstel na de operatie en verkleint de kans op complicaties. Patiënten leveren zelf een bijdrage aan hun eigen herstel! Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de oncologische operatie en de herstelfase die hierna volgt is uit onderzoek gebleken dat het volgen van prehabilitatie (training in periode voorafgaand aan de operatie) zorgt voor een beter herstel, minder kans op complicaties en kortere ziekenhuisopnames. De prehabilitatie bestaat uit revalidatie onder begeleiding van de oncologie fysiotherapeut in samenwerking met de diëtiste en de psycholoog. Voeding, bewegen en de motivatie om de gezonde leefstijl ook na de operatie te vervolgen zijn erg belangrijk.

Het Expertisecentrum Oncologie van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid begeleid darmkanker patiënten vanuit het MMC via het programma Fit voor de operatie, ook wel prehabilitatie / prehab genoemd. Vanuit het MMC loopt een wereldwijde studie naar prehabilitatie voor darmkanker patiënten. Deze internationale studie wordt mogelijk gemaakt door het KWF Kankerbestrijding en het NFtK (Nationaal Fonds tegen Kanker). Er doen meer dan 700 patiënten aan mee in ziekenhuizen uit Canada, Denemarken, Italië, Spanje en Nederland. Het doel is om voldoende wetenschappelijk bewijs te verzamelen om prehabilitatie te kunnen uitvoeren op grote schaal in de toekomst. De studie wordt geleid door Chirurg Dr. Gerrit Slooter.


We combineren beweging en goede voeding voor spieropbouw. Beweging en voeding versterken elkaars werking. Bij training worden uw spieren geprikkeld om op te bouwen en de voeding levert bouwstoffen voor de spiergroei. Met meer spieren heeft u meer spierkracht en daarmee bent u fitter! Het doel is de conditie te verbeteren. Een operatie is een belasting voor het lichaam. Prehabilitatie geeft u een voorsprong, waardoor herstel na de operatie vlotter verloopt en de kans op complicaties verkleint. Prehabiliteren is eigenlijk het optimaal benutten van de wachttijd van enkele weken tot aan uw operatie. In plaats van thuis afwachten, bieden we u de mogelijkheid om juist te gaan trainen!
Het prehabilitatie programma bestaat uit een combinatie van conditie- en krachttraining, voedingsondersteuning, psychologische hulp en indien nodig een stoppen-met-roken-traject. In principe is dit concept bij alle soorten kanker toepasbaar. Echter wordt het prehabilitatie programma vanuit het MMC echter nog vergoed en onderzocht bij darmkanker patiënten. Patiënten die hebben deelgenomen zijn enthousiast en hebben ong. 15% aan conditie en kracht gewonnen. Naast een betere conditie en voedingstoestand herstellen patiënten met prehabilitatie sneller van hun operatie. Een aanvullende behandeling zoals chemo kan zo sneller worden gestart en beter worden verdragen. Op korte termijn hoopt het MMC het prehabilitatie programma ook in te zetten voor andere operaties, zoals bij long-, blaas- en leverkanker. Deze manier van prehabiliteren passen wij in de praktijk toe bij alle oncologische patiënten die graag voor hun operatie fitter willen worden.

bottom of page