top of page

Behandelingen

Sportgeneeskunde

Er is een intensieve samenwerking met sportartsen.

De behandeling door een sportarts kan erg variëren. De opties worden uiteraard besproken en toegelicht.

Sportgeneeskunde richt zich op het bevorderen, herstellen en waarborgen van de gezondheid van sporters. Er wordt hierbij rekening gehouden met de sport specifieke belasting en belastbaarheid. Er wordt er gekeken naar preventieve sportmedische onderzoeken, er worden inspanningstesten gehouden en er wordt een advies uitgebracht met betrekking tot de sportbeoefening. Daarnaast worden er sporters medisch begeleidt, zowel individueel als in teamverband.

bottom of page