top of page

Innovatie

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid doet veel op het gebied van innovatie, de zorg is namelijk continue in ontwikkeling en houdt uitdagingen. We doen er dus alles aan om ons te blijven ontwikkelen. We participeren in diverse onderzoeken, pilots en projecten.

12 sep. 2022

Regionale hartrevalidatie pilot mmc: hartrevalidatie ‘op de hoek van de straat’.

Hartrevalidatie is een bewezen effectieve interventie die zich richt op fysiek en psychosociaal herstel na een hart-event (bv hartinfarct) of ingreep (bv een open hart operatie) met gunstige effecten op inspanningsvermogen, kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit.

Regionale hartrevalidatie pilot mmc: hartrevalidatie ‘op de hoek van de straat’.

12 sep. 2022

Deelname aan Delphy study

Hierbij maakt onze collega Peter deel uit van een ACL Rehab expert group waarin diverse experts over de hele wereld hun visie geven op aangeleverde stellingen met als doel het best beschikbare bewijs en een internationale consensus te bereiken over revalidatieprogramma's voor voorste kruisband blessures.

Deelname aan Delphy study

12 sep. 2022

De 9-maanden meting

Patiënten die bij ons revalideren nadat ze in het Anna Ziekenhuis zijn geopereerd nemen deel aan een onderzoek van het Anna ziekenhuis.

De 9-maanden meting

12 sep. 2022

Stage van Fontys Sportkunde -> Sportmedische trainer

Een student van Fontys Sporthogeschool loopt stage in het kader van het onderdeel Sport Medisch trainer.

Stage van Fontys Sportkunde -> Sportmedische trainer

1 sep. 2022

Blended Care

Deelname wetenschappelijk onderzoek Meer op Maat: Gestratificeerde blended Care fysiotherapie bij nek en/of schouderklachten

Blended Care
bottom of page