top of page

Oefeningen

Een interview met onze ergotherapeuten

Ergotherapeuten begeleiden mensen die dagelijkse activiteiten niet meer goed uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld door ouderdom, dementie, de ziekte van Parkinson of een herseninfarct. Het doel is het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen en het vergroten van de zelfstandigheid. De ergotherapeut werkt intensief samen met andere betrokken disciplines, zoals de fysiotherapeuten psycholoog. Het inschakelen van een ergotherapeut kan een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.Amber Zwegers

Amber Zwegers is sinds kort ergotherapeut bij Fysiotherapie Van Hoof. 'Mijn uitdaging is om cliënten met verschillende handelingsproblemen zo goed mogelijk te behandelen en begeleiden. Ik vind het belangrijk dat iedereen de aandacht krijgt die ze verdienen en dat de cliënten daadwerkelijk het gevoel hebben geholpen te zijn.'1. Waarom ben je ooit met ergotherapie gestart?

Ik ben met ergotherapie begonnen omdat het me leuk leek een beroep te doen waar ik mensen kan helpen. Toen ik zag dat je vaak ook creatief bezig moest zijn, sprak dit me erg aan.

2. Wat is het meest memorabele moment wat je hebt meegemaakt in je carrière?

Wat mij het meest is bijgebleven zijn mijn stages in de revalidatiecentra. Daar heb ik veel mensen gezien die rechtstreeks uit het ziekenhuis komen. Om samen met die mensen en andere disciplines te werken naar meer zelfstandigheid is natuurlijk erg mooi. Vooral als je iemands proces van begin tot eind meemaakt en ziet wat diegene bereikt heeft.

3. Wat kun jij als ergotherapeut betekenen voor een mantelzorger?

Wat in de ergotherapie erg fijn is, is dat wij niet alleen kijken naar de cliënt zelf maar ook naar de omgeving. Vaak zie je dat bij een ziekte of beperking de mantelzorgers overbelast zijn. Samen met de cliënt en de mantelzorger kunnen we kijken hoe we het voor iedereen zo gangbaar mogelijk kunnen maken.

4. Wat is de meest gebruikte oefening?

Dat is heel wisselend per cliënt. Vaak kijk je toch met mensen naar een stuk energiemanagement, dit gaat vaak aan de hand van gedragsverandering. Hier zitten verschillende oefeningen bij. Maar bij anderen ben ik bijvoorbeeld weer heel praktisch bezig door iets te oefenen of de fijne motoriek te trainen.

5. Wat kun je betekenen voor mensen met dementie?

Bij mensen met dementie ga je vooral kijken hoe je ervoor kan zorgen dat ze zo lang mogelijk veilig en zelfstandig hun dagelijkse activiteiten kunnen blijven doen. Dit kan enerzijds door een stukje training en anderzijds door het inzetten van verschillende hulpmiddelen. Ook kan de woning in kaart worden gebracht om te kijken of hier aanpassingen nodig zijn om het zelfstandig thuis wonen zo veilig mogelijk te maken.

6. Wat is het unieke van ergotherapie?

Ik vind het unieke aan ergotherapie dat het werk heel breed is. Het gaat van gesprekken voeren over energiemanagement tot samen met iemand fietsen of scootmobiel rijden in het verkeer. Dit maakt het beroep ook heel veelzijdig en leuk om te doen.

7. Hoe kun je / hoe werk je met andere disciplines samen?

Ik werk hier samen met de fysiotherapeuten, logopedist, psycholoog en ook soms de revalidatiearts. We overleggen vaak over behandelplannen en kijken zo hoe we de cliënt het beste kunnen helpen. We hebben ook wekelijks multidisciplinair overleg waar we wat cliënten bespreken en kijken hoe de voortgang is. Dit maakt het wel heel waardevol.

8. Met welke partijen zoek je samenwerkingen op?

Verder werk je nog veel samen met bijvoorbeeld de gemeente, voor aanvragen van bijvoorbeeld een scootmobiel of woningaanpassing. Ook zoek je vaker contact met huisartsen of andere gezondheidsinstellingen. Dit doen we zodat je met het gehele team en de omgeving hetzelfde doel hebt als de cliënt.


Sven Hansen

Sven is sinds kort werkzaam bij Fysiotherapie Van Hoof als ergotherapeut. 'Als ergotherapeut wil ik streven naar een zo efficiënt mogelijk dagelijks handelen van mijn cliënten. Hierbij streef ik naar het realiseren van de persoonlijke doelstellingen in functie van de zelfredzaamheid. Vanuit mijn opleiding kan ik de nodige expertise toevoegen bij een brede doelgroep.'1. Wat doet een ergotherapeut? In de ergotherapie wordt er voornamelijk ingezet op de drie basisdomeinen wonen, werken en vrije tijd. Er wordt steeds samen met de patiënt gewaarborgd dat hij in deze domeinen de hoogste graad van autonomie en levenskwaliteit kan vinden in dagdagelijkse handelingen. 2. Wat is het verschil tussen ergotherapie en fysiotherapie? Het grootste verschil is dat ergotherapie is dat men hier start vanuit wat de patiënt wél nog kan. Bij de fysiotherapie kijkt men namelijk naar de functie beperking en wordt rechtstreeks bijgestuurd. De ergotherapeut kijkt hier op een creatieve manier naar om zo de beperkte functies te optimaliseren of compenseren. Dit door educaties, trainingen, hulpmiddelen, etc. Ook komt er meer cognitie, coping, bewustwording,... aan te pas. 3. Waarom ben je ooit met ergotherapie gestart? Ik ben met ergotherapie gestart, omdat het gewoonweg en erg mooi beroep is. Mensen hun stralende zelf laten worden, ondersteunen wanneer het wat minder gaat, levenskwaliteit optimaliseren,... Allemaal basiscompetenties! 4. Wat vind je het mooiste aan je vak? / Waar wordt je als ergotherapeut het meest blij van? Wanneer er een patiënt naar me toe komt en zegt: 'door jouw advies heb ik inzicht gekregen en ga ik terug positiever door het leven'. Dit vind ik het mooiste, omdat mijn motto is: 'Leven toevoegen aan de dagen'. 5. Wat kan een patiënt van een afspraak verwachten? Tijdens de eerste afspraak ga ik kijken naar of de patiënt wel precies weet wat ergotherapie inhoud. Daarna gaan we samen door de basisdomeinen en bekijken we hoe ergotherapie de persoon kan ondersteunen. Dit doen we samen, ikzelf zal nooit alleen de beslissing maken. Hierdoor zal de patiënt ook beter gemotiveerd blijven en kunnen we samen de doelen nastreven. 6. Help je ook mensen thuis? Het gebeurd inderdaad geregeld dat ik mensen thuis ga behandelen. We doen dan een korte intake en stappen dan samen door het huis om te kijken welke dagdagelijkse activiteiten wat minder goed verlopen. Op deze manier komt er ook een beter inzicht bij zowel de patiënt als bij mij. 7. Kun je iets meer vertellen over de vergoeding van ergotherapie? Ergotherapie zit voor 10u in de basisverzekering. Indien nodig kun je ook 2u extra vragen voor de mantelzorg. Dit gaat ook per directe toegang. Per sessie rekenen we gemiddeld een uur, omdat er namelijk veel besproken wordt. Voor Long-Covid patiënten bestaat ook een verlenging van 10u, wanneer de doelen nog niet behaald zouden zijn. 8. Wat vind jij het leukste om met een patiënt aan te werken?

Het leukste om aan te werken vind ik coping strategieën en inzicht. Wanneer de patiënt inzicht krijgt en wat hij doet en dit hierdoor wat kan bijsturen, is dit voor zowel de patiënt als voor mij enorm leuk.


54 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page